Fakulta tělesné kultury zavádí povinnou angličtinu


Šest stovek studentů prvního ročníku, kteří nastoupí v září na Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého, se bude poprvé povinně učit anglicky. Zpětně si angličtinu musí zapsat také posluchači druhého ročníku. Celkově jde o více než tisícovku studentů.

 


[ad#obsah]

 

„Původní koncepce nezaručovala, že všichni studenti dosáhnou dostatečné úrovně anglického jazyka v souladu s národním kvalifikačním rámcem a mezinárodními doporučeními,“ uvedl doc. Martin Kudláček, proděkan FTK pro zahraniční spolupráci. Podle něj má nová koncepce kvalitně připravit absolventy pro uplatnění na trhu práce stejně jako na programy zahraniční mobility.

 

Povinná výuka jazyků nabízela angličtinu, němčinu a ruštinu, ale výstupní úroveň se značně lišila. Menší jazyková vybavenost se následně projevila při zahraničních studijních pobytech. Zuzana Hanelová ze zahraničního oddělení fakulty uvedla, že s dosavadním způsobem výuky nebyli spokojeni ani samotní studenti.

 

Změnu s sebou přináší evropský projekt INTEFTEK s dotací čtyřiadvaceti milionů korun, díky kterému fakulta vybuduje novou jazykovou učebnu, doplní zahraniční knihovnu a najme další lektory na výuku.

 

„Kromě kmenových vyučujících, včetně rodilého mluvčího, bude angličtinu v bakalářském studiu vyučovat také šest pokročilých studentů anglistiky z naší filozofické fakulty. V angličtině se budou vyučovat také některé odborné předměty,“ uvedla Hanelová. Plně podporovanou součástí bude angličtina také v kombinovaném studiu, a to včetně e-learningových opor a víkendových tutoriálů.

 

Komunikace v cizím jazyce v rámci studovaného oboru je jednou z klíčových kompetencí absolventa vysokoškolského studia. „Nová koncepce požaduje splnění standardní úrovně angličtiny. Fakulta ale zároveň nabízí výuku v rozdílných úrovních, aby zkušenější studenti mohli zdokonalovat angličtinu v odborných předmětech a slabší mohli dohnat jazykový handicap ze střední školy,“ vysvětlil proděkan Kudláček. Výběrová zůstane výuka němčiny a ruštiny, přibude k nim ale ještě francouzština a španělština.

 

Na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého studuje 2500 posluchačů. Na zahraniční studijní pobyty jich každoročně vyjíždí osm desítek.

 

 

Radek Palaščák

 


Napsat komentář