Evropská dobrovolná služba – 20 let a 100 000 dobrovolníků


Evropská dobrovolná služba (EDS) je součástí programu Erasmus+. Umožňuje mladým lidem (ve věku 17-30 let) dobrovolně pomáhat po celé Evropě i mimo ni a podporuje organizace v poskytování dobrovolnických příležitostí.

 


[ad#obsah]

 

„Jedním ze současných cílů EDS je přilákat nové organizace, které doposud nevyužívají programu Erasmus+ a zároveň chceme napomáhat již stávajícím organizacím s nabízením více dobrovolnických příležitostí. Důraz klademe na rozmanitost dobrovolnických projektů a oslovení firem zapojených do iniciativy Corporate Social Responsibility (CSR – Společenská odpovědnost firem), regionálních a místní ch institucí, sportovních organizací a organizací pracujících s mládeží,“ říká Petr Syruček, koordinátor Evropské dobrovolné služby.

 

Od roku 2014, kdy se stala EDS součástí programu Erasmus+ , bylo v České republice schváleno 108 projektů EDS. Zapojilo se do nich 242 zahraničních dobrovolníků přijíždějících do českých organizací ze všech zemí Evropy, nejčastěji z Německa, Francie a Španělska. Naopak 163 českých dobrovolníků vyjelo do zahraničí prostřednictvím 101 akreditovaných organizací, které mohou vysílat i přijímat dobrovolníky. Nejčastějšími destinacemi pro české dobrovolníky jsou Belgie, Francie, Španělsko a Slovensko.

 

V Olomouckém kraji působí v současné době dvě organizace a tři dobrovolníci. Jedná se například o dobrovolnici Lolu Tognacca z organizace United Games of Nations – Czech Republic. Lola přijela do ČR na začátku února z Francie a zdrží se 8 měsíců, aby pomohla 3 organizacím s jejich projekty, naučila se něco nového a získala zkušenosti osobní i pracovní. Díky spolupráci více institucí (United Games of Nations, Akademik Sport Centra Univerzity Palackého a Domu dětí a mládeže Olomouc) je její pracovní program dostatečně pestrý a může si vyzkoušet spoustu rozličných aktivit. A nutno říct, že Lola tuto možnost využívá, jak jen to jde. Věnuje se administrativě a kancelářské činnosti, propagaci (včetně tvorbě plakátů a jiných materiálů), pomáhá s dokumentací aktivit, je animátorem na akcích pro děti a mládež a v létě jí čekají dva plné měsíce táborů a kurzů. V neposlední řadě pomáhá přijímající organizaci plánovat největší projekt letošní sezóny a to výměnu mládeže v Olomouci, na které se sjedou účastníci z mnoha zemí. V rámci projektu se Lola také učí Českému jazyku.

 

Evropská dobrovolná služba vznikla v roce 1996 jako pilotní projekt Evropské komise. Program doposud dal příležitost 100 tisíc mladým dobrovolníkům podílet se na tom, v co věří. EDS dobrovolníci pomáhali uprchlíkům, dětem i starším, pomohli k nápravě životního prostředí, stejně jako se podíleli na organizaci mnoha kulturních akcí a dalších zajímavých projektů.

 

K příležitosti 20. výročí spustila Evropská dobrovolnická služba kampaň „EVS 20“. Kampaní chce vyjádřit otevřenost EDS všem mladým lidem bez ohledu na jejich původ nebo kvalifikaci a také zdůraznit fakt, že mladí lidé dobrovolnictvím získají nové dovednosti a posílí své uplatnění.

 

Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, říká: „Během 20 let dala EDS mladým lidem příležitost vycestovat do zahraničí, poznat jiné kultury, navázat nová přátelství a rozvíjet důležité dovednosti během práce, na které jim záleží. Není se čemu divit, že tolik mladých lidí se toho chce stát součástí. Můj vzkaz pro národní i regionální instituce, mládežnické i sportovní organizace napříč Evropou tedy zní: staňte se součástí Evropské dobrovolnické služby ještě dnes a přivítejte mladé dobrovolníky ve vaší organizaci.“

 

V roce 2016 se Evropě uskuteční rozmanité spektrum akcí a aktivit. Více informací naleznete na sociálních sítích pod hashtagem #EVS20. Organizace a mladí lidé, kteří by se chtěli zapojit do kampaně EVS 20 nebo se podívat na události v jejich blízkosti, mohou navštívit stránku EVS20 na Evropském portálu pro mládež (http://europa.eu/youth/evs20) nebo kontaktovat národní kancelář Erasmus+ (http://www.naerasmusplus.cz).

 

Základní info
Mladí lidé, kteří dostanou příležitost konat dobrovolnou činnost v zahraničí, obdrží finanční podporu, která má za účel pokrýt jak cestovní a životní náklady, tak i kapesné, pojištění a slevovou kartu.
V roce 2014 se programu EDS v rámci Erasmus+ zúčastnilo téměř 10 000 dobrovolníků. S aktuálním rozpočtem, který je k dispozici, očekáváme během období 2014 až 2020 poskytnutí podpory až 100 000 dobrovolníků.

 

Online databáze organizací a příležitostí dává rovný přístup k mezinárodnímu dobrovolnictví pro mladé lidi, kteří nemusí disponovat silnou organizační sítí.
Účelem Dobrovolnické databáze je dát mladým lidem se zájmem o dobrovolnictví šanci najít ten správný projekt a pomoci se s organizacemi spojit. Naopak organizace účastnící se EDS mohou v této databázi inzerovat volná místa – a rozhodně jim doporučujeme tak učinit.

 

Kamila Novotná


Napsat komentář