Erasmus Week a Workshop na Vysoké škole obchodní v Praze


Letos uplyne 25 let od doby, kdy byl zahájen výměnný univerzitní program Erasmus, který umožňuje vysokoškolským studentům absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách. Erasmus podporuje mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a dává možnost získat stáže i práci v zahraničních firmách.


[ad#obsah]

 

Na Vysoké škole obchodní v Praze, která uskutečňuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy, patří styky se zahraničními univerzitami mezi významné aktivity. Také členství a expertní činnost VŠO v mnoha významných mezinárodních institucích v oblasti cestovního ruchu zvyšuje prestiž a kvalitu vysoké školy.

 

Zájem studentů Vysoké školy obchodní o studijní pobyty v zahraničí stále roste, neboť škola plně uznává jejich studium na partnerských univerzitách zaměřených na cestovní ruch. Studenti si mohou vybrat pobyt na univerzitách v Belgii, Lotyšsku, Německu, Portugalsku, Polsku, Rakousku, Turecku, Španělsku, Slovensku a Velké Británii. Výměnné pobyty přispívají nejen ke zvýšení kvality studia
po stránce jazykové i odborné, ale také k hlubšímu poznání jiných kultur.

 

U příležitosti 25. Výročí vzniku Erasmu pozvala VŠO od 27. února do 2. března pedagogy
z partnerských univerzit do Prahy. V programu jsou odborné přednášky a semináře pro studenty managementu cestovního ruchu a letecké dopravy o úloze cestovního ruchu, strategiích a dalších aspektech v této oblasti. Přednášet budou např. Dr. Nigel Morpeth z Metropolitan University Leeds
ve Velké Británii, který je autorem řady odborných statí v oblasti udržitelného rozvoje turismu, komunit, kulturních událostí a speciální zájmové turistiky, dále profesor Stefan Küblböck z německé univerzity Ostafalia University of Applied Science, který získal významné ocenění za svoji vědeckou práci, a další renomovaní pedagogové.

 

Součástí oslav na Vysoké škole obchodní je také mezinárodní workshop na téma Tourism in Global World. Jeho účastníci, pedagogové z partnerských univerzit v Albánii, Lotyšsku, Německu, Portugalsku, Slovensku, Španělsku a Velké Británii, budou přednášet v anglickém jazyce na téma strategického marketingu, udržitelného rozvoje, motivace a nákupního rozhodování účastníků cestovního ruchu, ochrany práv zákazníků v letectví, evropské politiky cestovního ruchu, evropské strategie 2020 apod. Příspěvky z workshopu budou publikovány ve speciálním čísle Journal
of Tourism and Services na www.vso.cz.

 

 

Kamila Nosková

 


Napsat komentář