Dva tisíce skautů vybírá na novou školu v Etiopii


Člověk v tísni a Junák – svaz skautů a skautek ČR zahájili devátý ročník sbírky Postavme školu v Africe. Dva tisíce skautek a skautů téměř ve všech krajích České republiky se vydalo do ulic třiceti českých měst a sbírají prostředky na již čtrnáctou školu, která vyroste v etiopském Mesinchu. Člověk v tísni zároveň slavnostně otevřel třináctou sbírkovou školu ve městě Debre Sina. Žáci ze školy Abiye zahájili nový školní rok v pěti nových učebnách, které budou navštěvovat tři stovky dětí.


[ad#obsah]

 

Skauti ze 39 oddílů připravili na podporu sbírky řadu akcí. V Praze se tak v prvním říjnovém týdnu bude na ulicích vařit etiopská káva, v Plzni budou moct lidé kromě návštěvy koncertů i postavit symbolickou střechu africké školy, v Brně se chystá výstava fotografií, ve Švihově se bude běhat pro Afriku a například v Chocni zorganizovali skauti a skautky Afrikafest.

 

Veselo bude i o několik tisíc kilometrů dál. Ve dvacetitisícové Debre Sině asi 150 kilometrů severovýchodně od etiopské metropole Addis Abeby mají jen jedinou školu a žáci se tu často museli tísnit v učebně i se 70 spolužáky. „Už takhle musíme učit děti na dvě směny, a přesto máme třídy neúnosně přeplněné a děti se učí v nevyhovujících podmínkách,“ stěžoval si před začátkem stavby ředitel Kifle Hailu. To se s novým školním rokem změnilo. Nová budova s pěti třídami a kabinetem, jejíž stavba trvala rok a stála 1 475 000 korun, by měla škole značně ulehčit. Bude jí navštěvovat 300 žáků.

 

Nová škola je vybavená lavicemi se židličkami, stoly a židlemi pro učitele i tabulemi, do školy Člověk v tísni dodal i další školní pomůcky jako například knihy, sešity nebo mapy. Tradiční školy jsou často špinavé, vlhké a rozpadají se. Nová budova má své toalety a zdroj vody. „Učitelé z Debre Siny navíc procházejí školením o moderních vzdělávacích metodách, aby děti pouze nememorovaly texty, aby centrem hodiny byl žák a děti se aktivně zapojovaly do učebního procesu,“ říká vedoucí vzdělávacích programů v Etiopii Laura Cunico.

 

Se stavbou školy, kterou místní slavnostně otevřeli v pátek, navíc vydatně pomohla místní komunita. „Se stavbou pomáhali především rodiče dětí, které budou do školy chodit. Uklízeli pozemek a připravovali ho pro zahájení stavby, pomáhali s vykládáním materiálu a dalšími drobnými pracemi. Těsně před otevřením školy místní například uklízeli třídy nebo myli okna. Komunita také organizovala celý ceremoniál slavnostního otevření,“ říká vedoucí etiopské mise Člověka v tísni Petra Matulová.

 

„Novou školu mám velmi rád, protože má hezké lavice a tabule. Nejsou rozbité jako ve starých třídách. Mohou sem také chodit moji kamarádi, předtím tu pro ně nebylo místo,“ říká čtrnáctiletý Dasim Tesfaye. „Také moji rodiče jsou za novou školu rádi, protože při stavbě pomáhali,“ dodává hoch, který by se v budoucnu rád stal pilotem. „V každé třídě bylo od 65 do 70 dětí. Hodina trvá 45 minut, takže se dostanu maximálně k 25 až 30 studentům a na ostatní se nedostane. Tyto nové třídy nám pomohou snížit počet studentů ve třídě a budu se jim moct lépe věnovat,“ říká učitel Soyae Fru, který v Debre Sině učí už 25 let angličtinu.

 

V Etiopii už se staví čtrnáctá škola
Díky sbírce Postavme školu v Africe postavil Člověk v tísni v Etiopii od roku 2005 již 13 nových škol pro více než 3000 dětí. Ta čtrnáctá se začala stavět ve vesnici Mesincho v okresu Dale asi 60 kilometrů od Awassy, hlavního města Regionu jižních národů a bude ji navštěvovat 300 žáků. Vesnice s 6239 obyvateli má pouze jednu vládní školu a jednu, kterou si komunita postavila sama. Do školy chodí 604 dětí, ale to zdaleka nestačí. Ve vesnici je dalších 232 dětí ve školním věku, které studovat nemohou, protože už se do školy nevejdou. Škola je navíc vybudovaná z primitivních materiálů a děti sedávají na prkenných lavicích a nemají ani stolky. „Knihy a sešity leží na prašné podlaze. Tabule nám špatně drží na stěně a mně dělá velké problémy na ni cokoliv psát,“ stěžuje si učitel Gezahgne Gabissa.

 

V africké Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa, nechodí do školy téměř každé druhé dítě a vládne zde 60% negramotnost. Nízká úroveň vzdělání chudobu jen dále prohlubuje. Situace se postupně zlepšuje, ale africké školáky neustále trápí přeplněné třídy, ve kterých je někdy až 100 žáků najednou. Děti také odrazuje daleká cesta do školy nebo nezajímavé vyučování. Často také musí místo školy pomáhat rodičům. „Vzdělání se v Etiopii věnujeme od samého počátku našeho působení v zemi a je ústředním programem. Věříme totiž, že podpora přístupu ke vzdělání je nejlepšímu způsobem, jak Etiopanům pomoct vymanit se z chudoby,“ říká koordinátor etiopských projektů ČvT Jan Faltus.

 

Sbírka Postavme školu v Africe běží nepřetržitě už od roku 2004. Od té doby se do ní zapojilo 23 460 skautů a skautek z 234 oddílů. Přispěli tak na stavbu třinácti škol. „Pro děti je sbírka možností, jak o pomoci nejen mluvit, ale hlavně konkrétními činy skutečně pomáhat – svým vrstevníkům na druhém konci světa, pro které je školní lavice často nedosažitelným luxusem. Nezáleží na tom, zda jde o vybírání do kasiček, pořádání charitativního koncertu nebo výstavy, jakákoliv forma pomoci zároveň vede děti k hodnotám, které se skauting snaží předávat – aktivně se zapojit a snažit se svět kolem sebe udělat trochu lepším,“ vysvětluje koordinátorka sbírky Petra Kunstová.

 

Sbírce Postavme školu v Africe výrazně pomáhají i charitativní běhy žáků českých škol. Letos už se do nich zapojilo 2346 žáků z 17 škol z celé České republiky a na stavbu škol vyběhali 876 635 korun. Na podzim charitativní běhy chystá dalších pět škol, a tak vybraná částka jistě překoná částku milion korun. Více o projektu si přečtěte zde.

 

Jak pomoci postavit školu v etiopském Mesinchu?
Od 1. do 7. října můžete přispět do kasiček skautů a skautek. Během celého roku můžete přispívat na sbírkové konto 222 444 555 / 0300, nebo posílat DMS AFRIKA na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč).

 

 

Petr Štefan

 


Napsat komentář