Dostavba pedagogické fakulty zlepší podmínky pro výuku i výzkum


Pedagogická fakulta se dočkala nového výzkumně-vzdělávacího areálu. Ve dvorním traktu hlavní budovy na Žižkově náměstí vyrostlo díky evropské dotaci nové křídlo za zhruba 200 milionů korun s moderně vybavenou aulou, laboratořemi, učebnami i datacentrem nové generace. Slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo dnes, studenti a pedagogové je naplno využijí od letního semestru.

 


[ad#obsah]

 

„Poprvé jsme získali prostory, které byly vytvořeny speciálně pro vzdělávání a výzkum. Dosud fakulta sídlila vždy v objektech původně určených pro jiné účely, hlavní budova fakulty již navíc nedostačovala kapacitně a neodpovídala našim potřebám. Dostavba nám otevírá prostor nejen pro mnohem kvalitnější výuku i výzkum, ale například i pro hlubší spolupráci s učitelskou obcí,“ řekla děkanka fakulty Libuše Ludíková.

 

Fakulta nově využije plochu 4297 metrů čtverečních, celý prostor slouží pro práci se studenty a pro výzkum. Součástí dostavby je například laboratoř tyflopedie, v níž se studenti budou připravovat na svoji budoucí práci se zrakově postiženými klienty. Nechybějí v ní skenery pro Braillovo písmo, počítače s odečítači obrazovky či zvětšovací softwary. Díky projektu vznikla i v tuzemsku ojedinělá logopedická laboratoř se špičkovým vybavením včetně artikulografu pro sledování výslovnosti, laboratoř didaktiky lego či laboratoř informačních technologií. Kompenzační pomůcky a speciálně upravené počítače najdou studenti v nové laboratoři somatopedie, která poslouží i vysokoškolákům s omezenou hybností. V dalších specializovaných laboratořích budou studenti pronikat do tajů elektrotechniky a elektroniky.

 

Na lepší zázemí se může těšit například i Centrum podpory studentům se specifickými potřebami, jež pomáhá studentům se zdravotním handicapem ze všech fakult. V dostavbě centrum získalo větší, modernější a plně bezbariérové prostory.

 

Součástí dostavby je moderní aula s 275 místy vybavená dataprojektory i tlumočnickým systémem doplněným o technické zařízení pro sluchově postižené osoby. „Systém pro simultánní tlumočení do čtyř jazyků je minimálně v Olomouci a okolí výjimečný. Veškeré multimediální vybavení lze navíc ovládat z jednoho místa, a to dokonce vzdáleně, prostřednictvím dotykové bezdrátové řídicí jednotky. Univerzita tak získává prostor pro pořádání různých akcí,“ uvedla Ludíková. Dalším zajímavým technickým řešením je datacentrum, které zajišťuje dostatečný výpočetní výkon a úložnou kapacitu pro realizované výzkumně-vzdělávací aktivity.

 

Projekt se připravoval už od roku 2006, fakulta od samého počátku spolupracovala s Ateliérem R. „Řešení projektu bylo složité a náročné, ale s výsledkem jsme spokojeni. Podařilo se propojit moderní a funkční pojetí s historickým objektem,“ soudí děkanka.

 

Dostavba fakulty začala v květnu 2012, projekt se uskutečnil v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace za přispění státního rozpočtu České republiky a Olomouckého kraje.

 

Příspěvek Evropské unie: 162,6 milionu Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 28,7 milionu Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 10,5 milionu Kč

 

Martina Šaradínová


Napsat komentář