Do Česka přijela dvacítka amerických stipendistů


Prvních dvacet z celkového počtu 27 amerických stipendistů, kteří v tomto školním roce budou působit v rámci vládního Fulbrightova stipedijního programu v České republice, v tomto týdnu absolvovalo úvodní školení připravující je na jejich semestrální nebo celoroční pobyt v České republice.

 


[ad#obsah]

 

Američané budou učit na českých středních a vysokých školách nebo se zapojí do vědecké práce. Sedm zbývajících akademiků do ČR přijede v druhé polovině akademického roku.

 

Ve skupině stipendistů najdeme jak akademické pracovníky z amerických univerzit, tak postgraduální studenty a absolventy bakalářských programů. Výpravu doplňují i učitelé ze základní a střední školy.

 

„Američtí profesoři obohatí výuku nebo výzkum například na Univerzitě Karlově a ČVUT v Praze nebo Janáčkově akademii múzických umění v Brně, američtí studenti budou pracovat na svých projektech třeba na Hudební fakultě Akademie múzických umění nebo ve Fyziologickém ústavu Akademie věd, zatímco deset studentských asistentů pomůže s výukou angličtina na středních školách v regionech,“ přibližuje působiště stipendistů ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková. Specifickým programem je výměna učitelů, kdy si dva čeští učitelé ze Strakonic a Prahy vyměnili místa se svými americkými protějšky.

 

Fulbrightův program je unikátním stipendijním programem umožňujícím pobyty amerických studentů, vědců, učitelů a asistentů ve výuce angličtiny v České republice. Zároveň program vysílá do USA české studenty, akademiky, učitele i pracovníky s praxí. Ve školním roce 2013-2014 bude v České republice působit celkem 27 amerických stipendistů. Program je financován společně českou a americkou vládou.

 

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu a umístění všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

 

Hana Ripková


Napsat komentář