Den otevřených dveří Univerzity Palackého láká na roboty i soudní jednání


V letošním roce nabídne den otevřených dveří na osmi fakultách Univerzity Palackého nejen tradiční informativní setkání pro uchazeče o studium, ale také bohatý doprovodný program. Budoucí vysokoškoláci si tak budou moci vyzkoušet například péči o novorozence, simulovaný soudní proces nebo práci s magnetickými nanočásticemi. Den otevřených dveří proběhne na Univerzitě Palackého v sobotu 19. ledna 2013 od 9 do 14 hodin.


[ad#obsah]

 

 

Univerzita nabízí více než 300 oborů
Den otevřených dveří je pro Univerzitu Palackého stěžejní událostí, která jí umožňuje intenzivně komunikovat se zájemci o studium, a pomoci jim tak lépe se rozhodnout při volbě budoucího studia. Univerzita organizuje druhý den otevřených dveří v lednovém termínu. „V tuto dobu totiž mají zájemci o studium lépe rozmyšleno, na kterou vysokou školu chtějí jít, a na den otevřených dveří se chodí ptát již na konkrétní informace související s jejich preferovaným oborem,“ dodal Radek Palaščák, tiskový mluvčí univerzity. Pro nadcházející akademický rok přitom UP nabízí ke studiu rekordní počet oborů bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční i kombinované formě, celkem 345. „Předpokládáme, že i navzdory pokračujícímu nepříznivému demografickému vývoji ve společnosti, překročí i letos počet přihlášek ke studiu na olomoucké univerzitě hranici třiceti tisíc,“ doplnil Palaščák. Ke studiu univerzita přijímá každoročně více než šest tisíc studentů.

 

Škola hrou, hry ve škole
K zodpovězení dotazů a poskytnutí všech potřebných informací budou na fakultách sloužit především informační bloky, kde zástupci vedení fakult podají obecné informace o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení. Únorový den otevřených dveří letos doprovodí díky projektu „Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny“ také interaktivní program na jednotlivých fakultách. V prostorách právnické fakulty se budou moci zájemci o studium zúčastnit například simulovaného soudního jednání nebo výuky tzv. street law neboli práva pro každý den. Také fakulta zdravotnických věd si pro uchazeče připravila program plný netradičních zážitků. Návštěva Centra praktických dovedností tak obohatí zájemce o znalost správného zavedení kanyly do žíly či o zkušenost s péčí o rodičku a novorozence. Dobrovolníci na lékařské fakultě navíc seznámí budoucí vysokoškoláky se základy první pomoci i jejími praktickými ukázkami.

 

V rámci doprovodného programu si připravila fakulta tělesné kultury pro zájemce o své obory rovněž řadu akcí. Nejen maturanti, ale také jejich rodiče, si budou moci změřit hustotu kostní dřeně či obsah vody a tuku v těle. Připraveny budou také sportovní psychotesty. Katedra aplikovaných pohybových aktivit dokonce na místě zajistí tlumočení do znakové řeči.

 

Pedagogická fakulta nabídne uchazečům mimo informačních setkání i možnost vyzkoušet si přijímačky nanečisto. Stávající studenti představí své studentské aktivity a připraveno bude i divadelní představení studentů dramaterapie. Každý návštěvník obdrží navíc USB flash disk s podrobnými informacemi o studiu na druhé největší olomoucké fakultě.

 

Zřejmě nejbohatší program připravila na sobotu přírodovědecká fakulta. „Pro uchazeče budeme mít připraveny komentované prohlídky vysoce specializovaných laboratoří a geologických sbírek a ukázky pokusů. Například na katedře geologie bude k vidění olomoucký Tyranosaurus Rex.

 

Otevřena bude rovněž učebna s počítači Apple, studenti si budou moci vyzkoušet počítačové hry vytvořené jejich staršími kolegy či si osahat originální roboty Khepera,“ popsala program dne otevřených dveří Blanka Krausová, koordinátorka projektu Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny.

 

Autobusem kolem univerzity
Univerzita Palackého vypravuje i v letošním roce pro uchazeče o studium speciální bezplatnou autobusovou linku. Bezplatná linka označená Den otevřených dveří UP bude vyjíždět z hlavního nádraží, odkud vyrazí ke všem osmi fakultám univerzity. Spoj bude zajištěn po celou dobu trvání dne otevřených dveří v hodinových intervalech.

 

Přihlášky ke studiu přijímá univerzita do 28. února 2013. Více o nabídce studijních oborů a podrobný program dne otevřených dveří naleznou uchazeči na www.studuj.upol.cz.

 

 

Ondřej Martínek

 


Napsat komentář