Děkanky a děkani Univerzity Palackého nesouhlasí s postupem MŠMT


Prohlášení děkanek a děkanů Univerzity Palackého v Olomouci k postupu MŠMT vůči stanovisku Akreditační komise ve věci akreditace Právnické fakulty ZUČ.

 

 


[ad#obsah]

 

Prohlášení děkanů a děkanek Univerzity Palackého v Olomouci

 

My, níže podepsaní děkani a děkanky fakult Univerzity Palackého v Olomouci,

 

vyjadřujeme znepokojení nad posledními kroky MŠMT, která nerespektují rozhodnutí Akreditační komise ve věci akreditace Právnické fakulty ZUČ, a plně se ztotožňujeme s usnesením předsednictva České konference rektorů ze dne 9. 3. 2012. Ukazuje se, že problémem není pouze situace plzeňské Právnické fakulty, ale vztah ministerstva vůči celému VŠ rezortu jako takový.

 

Jsme solidární se znepokojenou akademickou obcí Fakulty filozofické ZUČ v Plzni, které je vyjádřeno v jejím prohlášení ze dne 13. 3. 2012 (viz http://prohlaseni.xf.cz/ ).

 

Schvalujeme proto postup předsedkyně Akreditační komise prof. Vladimíry Dvořákové a vyjadřujeme jí tímto naši podporu.

 

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci
Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., děkan Filosofické fakulty UP v Olomouci
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotních věd UP v Olomouci
Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. děkan Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
RNDr. Ivana Vlková, Th.D., děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci

 

V Olomouci, 15. 3. 2012

 


Napsat komentář