Daně, které studenti odvedou na letních brigádách, mohou získat zpět. Musí však o ně zažádat


Prázdninové brigády jsou významným zdrojem příjmů mnoha studentů. Co by si měli ohlídat, aby neprodělali na daních? Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce (DPP). Daňové přiznání musí podávat pouze studenti, kteří pracovali současně pro více zaměstnavatelů nezávisle na výši výdělku. Většině zato vyjde přeplatek na dani, který získají od finančního úřadu zpět.

LETNÍ BRIGÁDY NA DPP

„Brigádníci nejčastěji pracují na DPP, která umožňuje odpracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. Pak totiž nemusí ani oni, ani zaměstnavatelé platit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Díky slevám na poplatníka a zároveň na studenta je navíc u výdělku do 10 tisíc korun měsíčně nezasáhne ani daň z příjmu. Když si student ohlídá podpis růžového formuláře – prohlášení poplatníka ze závislé činnosti, které ho ke slevám opravňuje, dostane čistého přesně tolik, kolik si vydělal,“ popsala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. Před nástupem do práce by měl brigádník podepsat růžové prohlášení k dani. V opačném případě dostane méně peněz, jelikož za něj zaměstnavatel odvede daň z příjmu. „Pokud za něj byla odváděna daň, po skončení pracovního poměru by měl brigádník dostat potvrzení o příjmech ze závislé činnosti nebo si jej vyžádat. Na základě potvrzení o příjmech zpracuje po skončení roku daňové přiznání. A pokud neměl jiné příjmy, daň mu bude vrácena,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Další možností, jak získat přeplatek zpět, je po skončení roku požádat zaměstnavatele o roční zúčtování. V takovém případě už brigádník nepodává daňové přiznání a zaplacenou daň mu vrátí přímo zaměstnavatel. „O roční zúčtování však může student požádat pouze posledního zaměstnavatele v roce a za předpokladu, že u všech předchozích zaměstnání podepsal prohlášení poplatníka a žádné zaměstnání se nepřekrývalo,“ upozornila na dané podmínky Blanka Štarmanová. Nezáleží, zda se student rozhodne podat daňové přiznání sám, anebo zažádá o roční zúčtování, vypořádání daně musí být v obou případech stejné.

Studenti s více souběžnými brigádami u různých zaměstnavatelů v jednom měsíci jsou však povinni podat daňové přiznání. Tedy pokud si zařídí například jednu brigádu na dopolední směnu a druhou u jiného zaměstnavatele na odpoledne. „I když to mnozí mohou vnímat jako nepříjemnost, správně podané daňové přiznání se takovým studentům velmi vyplatí. Druhý příjem brigádníka bude totiž snížen o 15procentní daň, jelikož prohlášení poplatníka (tzv. růžové prohlášení), ve kterém uplatňuje slevu na poplatníka i na studenta, může mít podepsané pouze u jednoho ze zaměstnavatelů v jednom měsíci,“ upozornila Blanka Štarmanová. „Když pak vyplní daňové přiznání podle potvrzení o příjmech ze závislé činnosti z obou zaměstnání, vyjde mu přeplatek ve výši daně, kterou za něj odváděl druhý zaměstnavatel. Celou částku mu pak finanční úřad na základě žádosti uvedené v daňovém přiznání vrátí,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Příjmy od jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů, kteří následují za sebou v jiných měsících, studenti přiznávat nemusí. Vše za ně odvedl a zaevidoval zaměstnavatel. Pro rodiče pracujících studentů do 26 let je dobrou zprávou, že příjem jejich ratolestí nijak nebrání uplatnění slevy na dítě v jejich vlastních přiznáních nebo u zaměstnavatelů.

DLOUHODOBÁ VÝPOMOC NA DPČ

V případě, že student hledá delší pracovní úvazek nebo vyšší měsíční výdělek, pravděpodobně uzavře dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Ta už je spojena s daňovým zatížením, které je stejné jako u klasického pracovního poměru. Z hrubé mzdy se při DPČ odečítá jak zdravotní a sociální pojištění, tak daň z příjmu zmírněná slevou na studenta a na poplatníka. Veškeré daňové povinnosti za studenta na DPČ, který nemá žádné jiné souběžné zaměstnání, vyřizuje jeho zaměstnavatel.

„Podat vlastní daňové přiznání je však pro většinu studentů pracujících několik měsíců na zkrácený úvazek mnohem výhodnější. Zaměstnavatel totiž z jejich hrubé mzdy odváděl daň z příjmu a uplatňoval pouze měsíční slevu na poplatníka 2070 korun a na studenta 335 korun, tedy dvanáctinu roční částky. U obou slev však platí nárok na jejích plnou výši, tedy 24 840 korun a 4020 korun. V daňovém přiznání podaném po konci roku tak mohou studenti, kteří pracovali méně než 12 měsíců, zažádat o vratku daně,“ popsala daňová poradkyně Blanka Štarmanová, která podobná daňová přiznání zpracovává i on-line na www.eDane.cz.  

Stejný nárok mohou uplatnit také studenti, kteří pracovali delší dobu na DPP, ovšem výplatu obdrželi až jednorázově po odvedené práci. Ačkoli by se s průměrným měsíčním výdělkem vešli do 10 tisíc a nemuseli by odvádět pojistné ani daň, o tyto výhody jednorázovým sečtením částky a výslednou vyšší hodnotou přišli. I jim vznikne nárok na vrácení přeplatku na dani, stačí o něj finanční úřad požádat ve zpracovaném daňovém přiznání.

Eliška Crkovská


Napsat komentář