Další kolo soutěže se vzdělávacím systémem BeeWiser


Společnost StringData, přední dodavatel informačních technologií v České Republice, vyhlašuje druhé kolo soutěže s produktem BeeWiser. Soutěž je určena pro studenty i pedagogy všech středních a vysokých škol v ČR.

 


[ad#obsah]

 

V rámci Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010, který pořádala ve dnech 14.-15.9.2010 Univerzita Palackého v Olomouci, došlo k vyhlášení druhého kola úspěšné soutěže s produktem BeeWiser. Absolutním vítězem prvního kola se stal pan Jaroslav Kvasnica, student třetího ročníku Masarykovy univerzity v Brně. Jako výhru si vybral luxusní kapesní komunikátor HTC Legend.

 

Jaroslav Kvasnica, vítěz prvního kola soutěže BeeWiser s cenou
Jaroslav Kvasnica, vítěz prvního kola soutěže BeeWiser s cenou

Ve druhém kole je soutěž vypsána nejen pro studenty středních a vysokých škol, ale také pro jejich pedagogy, a to ve třech kategoriích. Oficiální zahájení soutěže proběhne 1.10.2010. Soutěž bude ukončena 15.12.2010. Vítězové jednotlivých kategorií si mohou odnést cenu dle vlastní volby, vybrat si budou moci například: HTC Legend, iPod Touch 32GB, Lenovo IdeaPad nebo netbook Toshiba AC.

 

V první kategorii určené jen pro studenty se bude hodnotit kreativita, nápad a vtip. Cenu si odnese autor nejzábavnějšího příspěvku. Druhá kategorie je určena pro dvoučlenné týmy tvořené ze studenta a pedagoga. Cílem je vytvořit nejlepší prezentaci nebo test na odborné téma. Třetí kategorii tvoří skupiny 8-14 studentů a pedagoga, které by měli pomocí e-learningového systému Beewiser předvést svou spolupráci na projektu, který bude charakterizovat jejich školu, kraj či obor studia. Vítězný tým i skupina si odnesou hodnotné ceny dle svého výběru. Navíc vítězná skupina získá pro svoji školu rok užívání korporátní verze BeeWiser zdarma.

 

Helena Líbalová ze StringData předává cenu panu Jaroslavovi Kvasnicovi
Helena Líbalová ze StringData předává cenu panu Jaroslavovi Kvasnicovi

 

 

BeeWiser:
• Je online systém nové generace určený pro elektronické interaktivní vzdělávání a testování znalostí s možností následné certifikace.
• Nabízí vyspělé nástroje pro intuitivní sdílení informací včetně tvorby e-learningových kurzů, ověřování znalostí pomocí testů a následné certifikační scénáře.
• Samotné soubory, dokumenty a e-learningové kurzy a testy jsou zpřístupňovány uživatelům na základě pokročilé správy práv, která je libovolně nastavitelná a snadno tak může kopírovat například vnitrofiremní organizační strukturu.
• Systém zároveň disponuje fulltextovým vyhledávání, verzováním a historií dokumentů a nabízí se tak jeho využití jako DMS.
• Nové grafické rozhraní stanovuje zcela nový standard přístupu k informacím na internetu a online práce s nimi.

 

StringData:
• Působí na trhu od roku 1993 a je jedním z předních dodavatelů informačních technologií a systémů v České republice.
• Je držitelem certifikace ISO 9001:2000 a osvědčení NBÚ umožňující přístup k informacím stupně utajení „vyhrazené“.
• Pravidelně se výborně umísťuje v žebříčcích Deloitte Technology Fast 50 CE a Deloitte Technology Fast 500 EMEA.
• Zaměřuje se na:
• oblast definice, sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, systémů a procesů (SyDesk),
• dodávku řešení pro efektivní řízení a správu vymáhání pohledávek (LoanOffice),
• systémovou podporu poskytování součinnosti (Binf), sdílení znalostí (BeeWiser),
• návrh a vývoj bankovních informačních systémů a aplikací.
• Více informací naleznete na www.stringdata.cz a stránkách jednotlivých produktů.

 

 

Petr Dlouhý


Napsat komentář