„Co mě na fyzice fascinuje? Že funguje!“ tvrdí oceněná mladá vědkyně


„Co mě na fyzice fascinuje? Že funguje!“ tvrdí oceněná mladá vědkyně Čestné uznání v soutěži matematiků a fyziků o Cenu Milana Odehnala získala Martina Miková, studentka doktorského oboru Optika a optoelektronika na Přírodovědecké fakultě UP. Věnuje se experimentálnímu kvantovému zpracování informace s využitím optických vláknových interferometrů a jednotlivých fotonů.


[ad#obsah]

 

Martina Miková se v oblasti kvantové informatiky pohybuje už od doby, kdy psala diplomovou práci. Její výzkum prohlubuje porozumění studovaných jevů a zdokonaluje experimentální techniky. Přináší také důležité poznatky pro budoucí praktické využití kvantových principů při přenosu a zpracování informace. „Toto čestné uznání pro mě znamená hodně, je to můj první úspěch mimo univerzitu. Má pro mě motivační charakter, nejen k následující práci,“ svěřila se doktorandka.

 

V obou oceněných článcích se zabývá experimentální realizací kvantových protokolů pro zpracovaní informace. Přínosem textů je experimentální ověření funkčnosti teoreticky navržených protokolů a technologický rozvoj experimentálních technik, reprezentovaných například dopřednou elektronickou vazbou. „Významnější článek pojednává o zvýšení pravděpodobnosti úspěchu lineárně optických kvantových hradel pomocí dopředné elektronické vazby. Lineárně optická kvantová hradla většinou fungují s pravděpodobností menší než jedna. Je tedy důležité, aby tato pravděpodobnost byla co nejvyšší. Jejího zvýšení lze dosáhnout pomocí elektronické dopředné vazby. Touto metodou se nám podařilo zdvojnásobit pravděpodobnost úspěchu lineárně optického programovatelného kvantového fázového hradla, a dosáhnout tak její teoretické meze,“ popsala výsledky mladá vědkyně.

 

Katedra optiky PřF se řadí mezi pracoviště s největším vědeckým výkonem na UP. Kvantová optika a kvantová informatika zde má dlouholetou tradici. „V této oblasti dosahujeme opakovaně velmi dobrých výsledků a těšíme se i respektu zahraničních kolegů. Přesto u širší veřejnosti a mezi zájemci o studium tato skutečnost příliš známa není. Věříme, že podobná ocenění našich studentů zviditelní náš obor i skupinu kvantové informatiky a ukážou, že tu máme šikovné lidi a děláme zajímavé věci,“ zdůraznil školitel studentky prof. Miloslav Dušek. „Martina je šikovnou a trpělivou experimentátorkou a je vidět, že ji tato práce baví. Přitom se jedná o práci náročnou, a to i časově. Jejích schopností si všimli i kolegové ve Vídni, s nimiž také spolupracuje,“ dodal prof. Dušek.

 

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala vypisuje Česká fyzikální společnost, která je sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), zpravidla ve dvouletých intervalech. JČMF je profesní společnost, která sdružuje vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Podporuje rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických a průmyslových institucí, a to zejména popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek.

 

 

Milan Odehnal (15.12.1932–17. 9.1988) byl vynikající experimentátor, současně i teoretik ve fyzice nízkých teplot, jedna z nejvýznačnějších postav české fyziky 60.–80. let. Mezi jeho výsledky patří polarizované protonové terčíky, jaderná magnetická rezonance, slabá supravodivost a měření magnetických polí lidského srdce a mozku.

 

Martina Miková (25 let) se v roce 2011 stala vítězkou studentské vědecké soutěže o Cenu děkana PřF UP v oboru fyzika a vítězkou soutěže Cena rektora UP v oboru fyzika. Za zmínku stojí také její umělecké aktivity. V roce 2010 vytvořila v rámci projektu Hýčkejte svou Alma mater dřevěnou plastiku, která je dlouhodobě vystavena ve vestibulu 4. podlaží nové budovy PřF UP.

 

 

Lenka Skácelíková

 


Napsat komentář