Člověk v tísni připravuje pomoc pro uprchlíky ze Somálska


Společnost Člověk v tísni připravuje pomoc pro uprchlíky, kteří před suchem prchají ze Somálska. OSN dnes v Somálsku vyhlásil hladomor pátého stupně. Člověk v tísni poskytne v etiopském Kelafu kompletní základní péči, vodu a jídlo přibližně tisíci uprchlíků.

 

 

[ad#obsah]

 

Do uprchlických táborů v Dolo Ado denně přicházejí dva tisíce lidí, neregistrovaných uprchlíků, kteří překračují hranici v jiných částech, je pravděpodobně ještě více. Stovky z nich si zkracují dlouhou cestu a přichází do oblasti Kelafu, k řece Wabe Shebele. V této oblasti se lidem zatím nedostává žádná pomoc.

 

Uprchlíci by nepochybně využili jakoukoliv formu pomoci v oblasti Wabe Shebele, ale ta zde zatím není. Musí proto podstoupit strastiplnou cestu do stovky kilometrů vzdálenych taborů v oblasti Dolo Ado. Právě těmto lidem bychom teď chtěli začít pomáhat,“ vysvětluje doktor Korfa, který vede místní humanitární organizaci WASDA.

 

Spolu s organizací WASDA poskytne společnost Člověk v tísni pomoc 1000 neregistrovaných uprchlíků, především žen a dětí. Součástí pomoci bude základní zdravotní péče a výživa pro děti do pěti let, zabezpečení přístřeší, zajištění pitné vody a jídla. Pomoc bude koordinována přímo z Etiopie, kde má ČvT stálou misi, z České republiky se navíc připravuje na cestu do Kelafa koordinátorka, která bude vše potřebné organizovat přímo na místě.

 

Dalšímu týmu se podařilo získat složité administrativní povolení k přístupu do táborů v Dolo Ado, kam dorazí v neděli.

 

To co se teď děje v africkém rohu je krize nebývalých rozměrů, a pro záchranu životů desetitisíců lidí je nezbytná pomoc mezinárodní komunity. Zásadní je, aby se pomáhalo všude, proto se vydáváme do oblastí, které jsou těžko dostupné a kde nepůsobí mnoho organizací,“ vysvětluje směřování české pomoci Jan Mrkvička, vedoucí humanitárních a rozvojových programů Člověka v tísni.

 

Na pomoc lidem, postiženým hladomorem Člověk v tísni uvolnil již 2 000 000 Kč z fondu rychlé pomoci Klubu přátel Člověka v tísni, čeští dárci zatím na sbírku SOS Somálsko věnovali 2.540.000 Kč (údaj k 25.7.).

 

Díky doposud dostupným prostředkům můžeme začít v oblasti okamžitě pracovat a zajistit pomoc pro 1000 uprchlíků, na pomoci je však životně závislých mnohem více lidí. Vše potřebné dokážeme nakoupit přímo v Etiopii, čím víc budeme mít k dispozici finančních prostředků, tím více lidem pomůžeme,“ dodává Mrkvička.

 

Za hladomor je považována situace, kdy hladem umírají denně dva dospělí, nebo čtyři děti z desetitisíce lidí a více než 30% lidí trpí podvýživou. Podle OSN je v některých oblastech úmrtnost ještě vyšší. Na vážnosti krize se podepsala kombinace tří faktorů, mimořádného několikaměsíčního sucha, chudoby oblasti a vojenského konfliktu.

 

Pomozte zachraňovat životy uprchlíků před hladomorem!
Sbírkové konto – 7069 7069/0300
Textová zpráva ve znění: „DMS SOSSOMALSKO“ na číslo 87777 (v hodnotě 30 Kč)
Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ87 0300 0000 0000 7069 7069 BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

O své dary si můžete snížit daňový základ. Platí i pro zaměstnance. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

 

Kontakt pro dárce:
Tereza Inková
dary@clovekvtisni.cz
Mobil: 608 821 836

 

Silvie Dumalasová

 


Napsat komentář