Citlivá data budou díky olomouckým vědcům ve větším bezpečí


Významný objev na poli šifrování dat pomocí kvantové kryptografie, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti přenosu informací, učinili vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zjistili totiž, jak lze pomocí speciálního kvantového kopírovacího zařízení data odposlouchávat. Práci otiskl prestižní časopis americké fyzikální společnosti Physical Review Letters.


[ad#obsah]

 

Přenos dat pomocí kvantové kryptografie je nadějná technologie, která již dnes umožňuje bankám sdílet důvěrná data bezpečněji než při klasickém šifrování. S rostoucí mírou jejího uplatnění v praxi ale roste i počet útočníků snažících se přenášená data získat. Proto se vědci intenzivně věnují oblasti bezpečného kvantového šifrování.

 

„Výsledky tohoto výzkumu odhalují základní limity bezpečnosti a jsou tak neodmyslitelným kritériem při nasazení kvantové kryptografie v praxi,“ uvedl jeden z autorů Karel Lemr ze Společné laboratoře optiky. Doplnil, že práce vzbudila velký ohlas v zahraničním odborném tisku.

 

V kvantové kryptografii se informace kóduje do kvantových stavů světla, nejčastěji do jednotlivých fotonů. Protože foton není možné dělit, nelze v kvantové kryptografii využít odposlech známý z běžné telekomunikace. Možnost útoku přesto existuje, a to klonováním přenášeného kvantového stavu. Zákony kvantové mechaniky však nedovolují, aby původní foton i jeho klon byly kopírovány zcela bezchybně. „Jakákoliv chyba vzniklá kopírováním se projeví na straně adresáta jako přenosový šum. Zdrojem šumu jsou ale i ostatní technologické nedokonalosti přenosového zařízení, které není možné nikdy zcela odstranit. Provedené testy dávají odpovědi na to, do jaké míry lze v praxi tolerovat přenosový šum. Cílem je najít takovou míru šumu, která neumožňuje útočníkovi skrýt v něm svoji přítomnost,“ uvedl Lemr.

 

Olomoučtí vědci vytvořili klonovací zařízení, které kvantové stavy kopíruje nejlépe, jak mu to příroda umožní. Kloner se snaží bezpečné kanály nabourat a odhalovat jejich slabiny. Uživatelům tak poskytuje užitečné informace o hranicích bezpečného použití šifrovacího zařízení.

 

Fyzikové z Olomouce se problematice kvantové kryptografie věnují již více než deset let a za tu dobu publikovali množství odborných prací zabývajících se touto oblastí a související oblastí kvantového počítání.

 

Martina Šaradínová


Napsat komentář