Čínština pro praxi: vzniká obsáhlý slovník i nabídka práce pro studenty


Zvýšit možnosti uplatnění absolventů čínské filologie – vytvořením internetového Portálu čínských studií a inovací předmětů – chce Katedra asijských studií Filozofické fakulty UP pomocí projektu Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (krátce: Čínština pro praxi), jenž spustila 1. listopadu 2010. Souběžně vzniká moderní česko-čínský slovník a encyklopedie.


[ad#obsah]

 

Základem pro změny oboru se stal nový internetový Portál čínských studií. Pro účely katedry vznikl na základě volně šiřitelného softwaru s otevřeným kódem Moodle. Klasická nabídka Moodle je propojena s připravovanou encyklopedií hesel z oblastí čínské literatury, moderních dějin, geografie, jazyka, sémiotiky a myšlení. „Do portálu lze umístit výukové materiály či výukové moduly, jeho prostřednictvím je také možné komunikovat se studenty, zadávat a kontrolovat seminární práce, eseje či úkoly. Umožňuje širokou škálu testování studentů; od cvičných po závěrečné zápočtové testy a jejich vyhodnocení,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu Mgr. Ondřej Kučera.

 

Na Portálu čínských studií ( http://cinstina.upol.cz ) budou od začátku zimního semestru 2012 k dispozici všechny výukové materiály, encyklopedická i slovníková hesla. Registrovaní uživatelé k nim budou mít volný přístup.

 

Výuka v novém duchu
Hlavním úkolem pedagogů je inovace stávajících předmětů zaměřených na výuku jazyka a reálií (propojení Audioorálních cvičení s náslechem, Četba textů propojená se slovníkovým modulem v portálu, encyklopedie pro Dějiny moderní Číny, Geografii Číny ad. předměty) a zařazení předmětů nových, směřujících k praktickým dovednostem studentů nebo ke zvýšení jejich specializace. V akademickém roce 2011/2012 se začala nově vyučovat Pedagogika čínštiny, Ekonomická geografie Číny, Řízení znalostí v interkulturním prostředí a Čínská literatura ve filmu.

 

Mezi nově zavedenými vyniká předmět Praxe, který rozvíjí praktické dovednosti studentů. „Zájemci si na základě svých jazykových znalostí a preferovaného oboru mohou zvolit místo výkonu své praxe, a to ve firmách, školách nebo neziskových organizací zaměřených na práci s cizinci. Veškeré náklady spojené s praxí, tj. náklady na dopravu, ubytování a stravné, jsou hrazeny z projektu, což je velmi výhodné jak pro studenty, tak pro jejich „zaměstnavatele“, a spolupráce tak funguje k oboustranné spokojenosti – studenti získají praktické zkušenosti např. z firemního prostředí, zatímco firma může zdarma využít jejich jazykového a vědomostního potenciálu,“ dodal Kučera.

 

Studenti již absolvovali praxe např. ve firmách BAEST a ŠKODA AUTO, vyučovali čínštinu na gymnáziích Hejčín a Slovan, nahlédli do práce Sdružení občanů zabývajících se emigranty, podíleli se na organizaci kulturních a vzdělávacích akcí v rámci Česko-čínské společnosti, ale také překládali z/do čínštiny počítačové hry, vypomáhali s nákupem a dopravou čínského zboží do České republiky.

 

Od zimního semestru 2012 se nabídka vyučovaných předmětů dále rozšíří o Úvod do čínského myšlení, Identitu v kulturní sféře Číny a Sémiotiku Číny. Nově vytvořené předměty budou zařazeny do studijních plánů a dále nabízeny i po skončení projektu.

 

Moderní encyklopedie a slovník
Součástí projektu je tvorba elektronické encyklopedie na základě wiki obsahující hesla k jednotlivým tematickým odvětvím oboru; k literatuře, historii, geografii, lingvistice i sémiotice, které studentům poskytnou základní i doplňující informace potřebné ke studiu. Souběžně vzniká moderní elektronický čínsko-český slovník: ve finále obsáhne přibližně 40 tisíc hesel. Tato nenápadná mravenčí práce je ve skutečnosti jedním z největších lexikografických počinů české sinologie posledních let.

 

Akce: informace i zábava
Akce SPQO seznámila studenty 1. ročníku pomocí hry s důležitými místy Olomouce, ale také s nezbytnostmi, které by měl znát každý správný student čínské filologie. Katedra pravidelně pořádá Workshop praxí, kde studenti mluví a diskutují o nabytých zkušenostech v praxi. Díky spolupráci s olomouckou pobočkou Česko-čínské společnosti se rovněž daří pravidelně organizovat SINOKINO, které výběrem filmů navazuje na nový předmět Čínská literatura ve filmu.

 

 

Jarmila Fiurášková, Martina Rysová a Lenka Skácelíková

 


Napsat komentář