ČeSU: Zavedení školného problémy školství nevyřeší


Česká studentská unie (ČeSU), největší síť studentských organizací v České republice, zveřejnila závěry z průzkumu mezi vedoucími představiteli studentských organizací a studenty v akademických senátech vysokých škol. Průzkum odhalil, že studenti vnímají problémy vysokého školství velmi citlivě a požadují změnu k lepšímu.

 

[ad#obsah]

 

Nadpoloviční většina studentů (58 %) hodnotí české školství hůře než evropské. Ještě hůře vnímají studenti (79 %) české školství ve srovnání se školstvím ve světě.

 

Studenti hodnotí české školství nejčastěji známkou 3, tedy známkou dobrou (46 %). Dostatečnou známku dala českému školství téměř třetina studentů (29 %). Nedostatečně hodnotilo české školství 6 % respondentů.

 

Klesající kvalita českého školství je alarmující. Téměř čtvrtina studentů (23 %) vyslovila obavu, že české školství bude v příštích deseti letech na propadnutí, tedy na známku 5,“ řekl k průzkumu Jiří Kohout, předseda České studentské unie.

 

Studenti také označili a ve významu seřadili deset nejzávažnějších problémů českého školství:

Problémy školství Významnost problému
Nedostatek financí 73%
Kvalita vysokého školství 71%
Chybějící podpora vědy a výzkumu 60%
Neexistence koncepce směřování vysokého školství 54%
Nekompetence politiků na ministerstvu školství 54%
Chybějící reforma školství 54%
Klientelismus a financování sporných aktivit školou 50%
Student není vnímán jako zákazník/klient 44%
Neprůhledné financování školy/fakulty 42%
Nekvalitní vyučující 42%

 

Nepřekvapuje mě, že za největší problém vysokého školství studenti považují nedostatek financí. Zato mě velmi znepokojuje, že celá polovina studentů vnímá jako problém školství klientelismus, financování sporných aktivit a neprůhledné financování školy,“ dodává Jiří Kohout.

 

Školné ano, ale…

Tři pětiny studentů (60 %) by byly pro případné zavedení školného. Z výzkumu však vyplynulo, že případné školné musí mít motivační charakter a jeho výše by měla být maximálně do 5 000 Kč za semestr. V žádném případě se nesmí stát, že školné bude sanovat chybějící finance pro vysoké školy z veřejných rozpočtů. Výše školného také nesmí znemožnit přístup studentů ze sociálně slabších rodin ke studiu.

 

Předseda České studentské unie Jiří Kohout k tomu uvedl:  „Studenti by i byli ochotni platit školné, ale když vidí, jak díky různým korupčním kauzám přichází státní pokladna zbytečně o miliardy, tak se přirozeně ptají, proč by měli tyto ztráty platit právě oni ve formě školného. Navíc mnohdy nejsou spokojeni s tím, že samy univerzity s penězi neumí efektivně hospodařit a neexistuje nad nimi žádná kontrola. Právě proto se 75 % studentů domnívá, že samotné zavedení školného bez provedení dalších komplexních změn problémy českého školství vyřešit nepomůže

 

Průzkum rovněž ukázal, že studentům není lhostejný osud jejich univerzity ani celého školství. O dění na své univerzitě se aktivně zajímá 98 % studentů a 96 % z nich aktivně sleduje i dění ve vysokém školství.

 

S největší intenzitou je české školství sledováno na internetu, přičemž nejsledovanějším zdrojem je iDnes.cz (81 % studentů). U tištěných médií vede MF Dnes, kterou čte 77 % vedoucích představitelů studentských organizací. Mezi rádii je nejposlouchanější Český rozhlas (60 %). Mezi televizemi vede ČT24 (42 %).

 

 

O průzkumu:
Průzkum byl realizován Centrem pro výzkum studentského mínění (CVSM) mezi desítkami vedoucích představitelů studentských organizací a studenty v akademických senátech na vysokých školách v ČR. Probíhal v období 10. – 16. října 2011. Mezi respondenty bylo 88 % studentů z veřejných vysokých škol a 12 % jich bylo ze soukromých vysokých škol. Respondenti byli z 65 % muži, z 35 % ženy. Čtyřicet procent představitelů studentských organizací jsou zároveň členy akademických senátů.

 

 

O České studentské unii (ČeSU)

Česká studentská unie (ČeSU) je největší studentskou sítí v České republice. Zastřešuje více než 35 studentských organizací a unií z vysokých škol různých směrů, od ekonomických a technických, po lékařské, právnické, zemědělské a další.

Síť těchto organizací každoročně pořádá mnoho desítek aktivit s dopadem na stovky tisíc vysokoškoláků. Od provozování studentských médií a pořádání odborných přednášek až po studentské majálesy.

 

 


Napsat komentář