Čeští vědci vyvinuli vakcínu proti borelióze


Vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, brněnského Výzkumného ústavu veterinárního lékařství spolu s pražskými kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie a Fyzikálního ústavu AV ČR i společností Bioveta vyvinuli vakcínu proti boreliové infekci. Preklinické experimenty prokázaly schopnost vakcíny navodit protilátkovou odpověď u myší a psů. Získané informace ale pomohou také při přípravě očkovací látky pro humánní medicínu. Účinná ochrana před chorobou přenášenou klíšťaty dosud chybí.

 


[ad#obsah]

 

Na projektu Technologické agentury ČR se partneři podíleli čtyři roky. Spolupracující soukromá farmaceutická společnost Bioveta připravuje technologický provoz pro výrobu této vakcíny a chce ji uvést na veterinární trh v nejbližších letech.

 

Patent je podaný
„Cílem projektu bylo připravit veterinární vakcínu, která by umožnila prevenci boreliové infekce u zvířat, zejména u psů. Další práce směřuje k přípravě a výrobě vakcíny pro použití v humánní medicíně,“ uvedl Milan Raška z Ústavu imunologie LF UP.

Účastníci projektu se také zavázali, že získají pro vakcínu silnou právní ochranu. „Tento cíl jsme naplnili a patentovou přihlášku podali ve spolupráci s firmou Inventia,“ řekl koordinátor projektu Jaroslav Turánek z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Čeští vědci nejsou jediní, kteří se snaží vakcínu proti borelióze vyvinout. Podle odborníků je totiž toto infekční onemocnění nejen velkým zdravotním, ale i socioekonomickým problémem. Borelie jsou bakterie, které většinou parazitují v tělech zvířat i člověka a vyvolávají u nich různé formy onemocnění. Na tuto infekci nebyla doposud nalezena zcela spolehlivá léčba a jediný postup je včasné nasazení antibiotik v počátku onemocnění. Nicméně ne všichni léčení pacienti zůstanou bez následků.

 

Vědci našli unikátní antigeny
Unikátnost vakcíny, kterou vyvinuli čeští badatelé, spočívá ve způsobu její konstrukce. Vědci mimo jiné definovali boreliové antigeny, tedy části bakterií, které by měly být rozlišovány protilátkami imunizovaného jedince. Spojením úseků povrchových proteinů z různých kmenů borelií vytvořili unikátní antigeny, které by měly navodit účinnou imunitní odpověď proti hlavním kmenům borelií. Tyto antigeny jsou rovněž předmětem patentové přihlášky a budou patentem chráněny.

„Vývoj této vakcíny představuje špičkovou úroveň v oblasti rekombinantních vakcín. Využili jsme pro výzkum nejmodernější technologie, které byly na našich ústavech k dispozici“, doplnil Raška.

 

Zvířata bez nežádoucích reakcí
Vědci již mají připravené prototypy vakcíny, která navozuje dobrou imunitní odpověď. U vakcinovaných zvířat nebyly pozorovány žádné vedlejší nežádoucí reakce. „Nyní ověřujeme, jak moc bude tato imunitní odpověď očkovaného jedince chránit. Zatím jsme přenášeli infekci na experimentální zvířata injekčně, čeká nás ještě klíšťový model přenosu infekce, který není jednoduchý. Budeme ho zavádět ve spolupráci s jinými pracovišti v České republice. Doposud jsme mohli vyhodnocovat všechny imunologické odpovědi organismu, avšak klíšťový model umožní posoudit schopnost vakcíny bránit nejen rozvoji infekce, ale i jejímu přenosu z klíštěte na hostitele,“ vysvětlil Jiří Nepeřený ze společnosti Bioveta.

 

Firma připravuje technologie pro výrobu vakcíny
K uvedení vakcíny na trh bude nutné úspěšně zvládnout proces registrace. „Považujeme tuto vakcínu za prioritní výrobní program a připravujeme kompletní technologie pro výrobu tohoto vysoce pokročilého preparátu. Jedná se o náročný transfer technologie a věříme, že ve spolupráci s partnery z výzkumných organizací celý proces zvládneme. Pokud se podaří dostat vakcínu na veterinární trh a v budoucnosti i na trh humánních vakcín, vstoupí Bioveta mezi špičkové světové farmaceutické firmy,“ zdůraznil zástupce firmy Libor Bittner. Realizace projektu podle něj také významně přispěje k zaměstnanosti v regionu a tvorbě pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky.

Spolupráce partnerů bude pokračovat i nadále. Společně vyvíjejí například nová antivirotika a protinádorové preparáty. Dokončují také vývoj unikátního systému pro neinvazivní, bezbolestné a bezpečné vakcinace. Ve spolupráci s partnerem na King’s College a centrem ICRC se zabývají výzkumem a vývojem biokompatibilních nanočástic pro diagnostiku a terapii mozkových nedostatečností.

 

Martina Šaradínová


Napsat komentář