České vysoké technické školy propojují výuku studentů s praxí. Pomáhají jim v pozdějším uplatnění přímo ve firmách


České technické vysoké školy se snaží prohloubit znalosti svých studentů v praxi. Projekty spolupráce s firmami zvyšují šanci žáků na pozdější uplatnění v komerční sféře, kde je v poslední době kvalifikovaných odborníků nedostatek. Například na Vysokém učení technickém v Brně pořádají pravidelné pracovní veletrhy. Letos se jich zúčastnilo 34 firem.

Preference jednotlivých zaměstnání se už objevují při výběru jednotlivých oborů na školách. Na VUT mezi nejžádanější obory patří ty spojené s energetikou, dále obory, které se vážou k dopravě a informační technologie. Na pražském Českém vysokém učení technickém (ČVUT) je zase největší zájem o strojní inženýrství, kam se hlásí deset procent zájemců, dále o techniku a technologie ve spojích a o stavební inženýrství.

Obě univerzity se snaží prohloubit studium žáků s praxí. Na ČVUT už devět let funguje program Mentoring, kdy jsou studentům mentory odborníci a manažeři z firem. Dalším projektem je Kariérní centrum ČVUT. „Prostřednictvím Kariérního centra ČVUT informujeme studenty o nabídkách stáží, brigád a trainee programů, spolupracujeme s HR pracovníky na organizaci poradny pro studenty ČVUT, pořádáme semináře a přednášky, organizujeme program mentoring. Studenti ze studentského klubu IAESTE každoročně na ČVUT pořádají veletrh pracovních příležitostí,“ uvedla mluvčí ČVUT Andrea Vondráková.

Také v Brně podporují studenty v získávání praktických zkušeností. „V rámci takzvaných průmyslových projektů nabízíme studentům volitelné předměty, které zahrnují absolvování praxe v konkrétní společnosti. Za tuto dobrovolnou stáž pak může student získat kredity,“ popsala mluvčí VUT Radana Kolčavová. Podle ní je velmi oblíbenou formou spolupráce zadávání témat závěrečných prací firmami. „Vedoucím takové závěrečné práce se pak může stát i externí odborník z komerční sféry. Na VUT v Brně přednáší celá řada specialistů z praxe, kteří působí ve vedoucích funkcích komerčních společností,“ doplnila Kolčavová. To potvrzuje i vedoucí personálního odboru brněnského koncernu ZKL, který se zabývá výrobou kuličkových ložisek, Lada Heydová. „V rámci kooperace s vysokými školami spolupracujeme na závěrečných pracích studentů. Pokud studenti na praxi prokáží svoje znalosti a nadšení pro práci, nadále pak u nás zůstávají už v roli zaměstnanců. To se týká i vysokoškoláků, se kterými spolupracujeme na tématech jejich bakalářských, diplomových a disertačních prací,“ sdělila Heydová.

V současné době přibývá počet firem, které projekty zaměřené na spolupráci škol a firem podporují. „Aby bylo možné lépe získávat kvalifikované zaměstnance, spolupracujeme s vybranými středními školami, odbornými učilišti a také vysokými školami. Cílem této spolupráce je postupně vybudovat a udržet široký potenciál kvalifikovaných zaměstnanců – odborníků, zabezpečení a prohloubení jejich odborného růstu a také variabilnosti pro různé profese,“ vysvětlilaLada Heydová. „Nabízíme žákům praxi přímo ve výrobě. Studenti mají svého patrona, který zajišťuje jejich odborný rozvoj v souladu s instrukcemi školy,“ dodala Heydová.

Nezaměstnanost v České republice stále klesá. V září se snížila na rovných šest procent. Navázala tak na srpnový pokles po mírném nárůstu nezaměstnanosti v červenci. Lidí bez práce bylo 441 892, což je nejméně od března 2009. Řada firem především z průmyslových oborů má nyní problémy sehnat kvalifikované odborníky.

VUT v Brně

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Byla  první českou vysokoou školou na Moravě. VUT v Brně má v současné době 24 tisíc studentů, 8 fakult a 3 vysokoškolské ústavy.

ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů.

Koncern ZKL

Koncern ZKL Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999. ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Strojírenský koncern ZKL Group loni zvýšil obrat o pět procent na 1,569 miliardy korun. Provozní zisk stoupl na 52 milionů korun, což je čtyřicetiprocentní růst proti předchozímu roku. Letos ZKL plánuje obrat 1,749 miliardy korun a provozní výsledek 105 milionů korun.

Strojírenský koncern ZKL má sídlo v Brně, kde má i hlavní výrobní závod. Strojírny má dál v Hanušovicích na Šumpersku a v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Skupina se věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a distribuci valivých ložisek, výrobě speciálních ložisek a komponentů pro automobilový a železniční průmysl. Loni investovala do výroby 370 milionů korun, modernizace společnost čekají i v letošním roce.

Lenka Rudišová


Napsat komentář