České univerzity mají namířeno na evropský veletrh v Dublinu


Navázat strategická partnerství se zahraničními univerzitami, seznámit se s novými trendy v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání nebo si vyměnit zkušenosti s kolegy z celého světa – to jsou nejčastější důvody, proč zástupci čtrnácti českých univerzit zamíří ve druhém zářijovém týdnu do Dublinu na veletrh a konferenci EAIE 2012. Masarykova univerzita zde navíc převezme ocenění za své mezinárodní aktivity.


[ad#obsah]

 

Veletrh a konferenci Evropské asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE) každoročně navštěvuje kolem 4 tisíc pracovníků vysokých škol z celého světa. České univerzity se budou prezentovat na společném stánku Study in the Czech Republic, který organizuje Dům zahraničních služeb. Co vysoké školy od účasti na EAIE očekávají?

 

„Fakulta sociálních věd udržuje jednu z nejvyšších mezinárodních mobilit v rámci Univerzity Karlovy v Praze. EAIE je pro nás výbornou příležitostí k osobnímu setkání s představiteli partnerských institucí, očekáváme prohloubení spolupráce v rámci programu Erasmus a navázání nových partnerství na mezifakultní úrovni. EAIE také nabízí možnosti rozvoje v oblasti propagace placených cizojazyčných programů fakulty“, uvádí Sylvie Fišerová z PR oddělení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

 

Asociace EAIE každoročně uznává a oceňuje práci odborníků a letos poprvé i institucí, které se aktivně zabývají internacionalizací vysokého školství. Velkým úspěchem proto je, že tato historicky první cena pro instituci bude v Dublinu udělena Masarykově univerzitě.

 

„Cena EAIE pro nás představuje významné uznání našeho přístupu k rozvoji zahraniční spolupráce a naplňování strategie v oblasti internacionalizace. Ocenění je velkou motivací pro naši další práci a impulsem pro realizaci nových projektů, současně ale i závazkem do budoucna, abychom naše aktivity nadále zlepšovali“, říká ředitelka Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity Dana Petrova a dodává: „Jedná se rovněž o důležitý signál pro naše partnerské instituce, zvyšující kvalitu a důvěryhodnost naší univerzity, který se budeme snažit využít k vytváření nových partnerství. Cenu vnímáme jako příležitost k propagaci a posílení mezinárodní prestiže Masarykovy univerzity a současně i ke zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti českého vysokého školství v zahraničí“.

 

 

Tereza Babková

 


Napsat komentář