Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) zve na Dny otevřených dveří


Vidět zblízka špičkové laboratorní přístroje, neformálně diskutovat s pedagogy v učebnách, shlédnout krátké dokumenty ze života školy, zkrátka zažít atmosféru ČZU bude možné během dnů otevřených dveří.

 

 

[ad#obsah]

 

Zájemci získají informace o studiu na pěti fakultách a dvou institutech: Provozně ekonomické fakultě, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Technické fakultě, Fakultě lesnické a dřevařské, Fakultě životního prostředí a Institutu tropů a subtropů a Institutu vzdělávání a poradenství.

 

Besedy, při nichž děkani fakult a další vedoucí pracovníci spolu s kolegy představí studijní obory, budou během dne střídat exkurze do laboratoří, ukázky moderních výukových metod a také hudební vystoupení. K dispozici budou samozřejmě informační materiály o studiu, a také o samotném přijímacím řízení včetně modelových otázek z odborných předmětů apod.

 

Česká zemědělská univerzita v minulých letech pravidelně zaznamenávala nárůst počtu uchazečů i studentů. Možná, že vzhledem k počtu maturantů růst již nebude tak velký, ale chceme udržet zájem těch nejlepších středoškoláků,“ říká rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc. „Proto neustále rozvíjíme studijní programy, poskytujeme stipendia výborným studentům, a také pečlivě připravujeme program dnů otevřených dveří.

 

Bližší informace lze najít na webu http://studuj.czu.cz.

 

 

O České zemědělské univerzitě v Praze
Česká zemědělská univerzita je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi a progresivními směry vědy a výzkumu v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i související ekonomiky a řízení. Díky rozsáhlým mezinárodním aktivitám, moderně vybaveným laboratořím a dalšímu zázemí včetně školních podniků nabízí moderní vzdělávání, možnost zapojit se do vědeckých projektů, ale i prostředí k osobnímu růstu. Česká zemědělská univerzita zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. Ve výzkumné oblasti spolupracuje s mnoha vědecko-výzkumnými institucemi i soukromým sektorem.

 

 

Mgr. Josef Beránek

 


Napsat komentář