Česká zemědělská univerzita oslovuje klipem ze života školy


Na svých webových stránkách zveřejnila ČZU téměř tříminutový klip, který prezentuje univerzitu jako moderní dynamickou vzdělávací instituci v duchu motta „Jsme živá univerzita“.
Videoklip uvnitř článku.

 

 


[ad#obsah]

 

Cílem oficiálního spotu je usnadnit maturantům rozhodování o dalším studiu a prezentovat celou paletu studijních oborů ČZU zejména v době zápisů na vysoké školy (přihlášky na ČZU lze podávat do 31. března 2011). Všechny osoby, které se objevují ve spotu, včetně studentů, kteří sdílí s diváky svoje zkušenosti, jsou členy akademické obce ČZU.
Klip s názvem shodným s mottem univerzity „Jsme živá univerzita“ je uveřejněn na www.czu.cz, dále na sociálních sítích www.facebook.com/CZUvPraze, www.twitter.com/CZUvPraze a především na kanálu www.youtube.com/CZUvPraze v HD rozlišení.

 

Spot startuje nové pojetí komunikace s veřejností, které je zaměřeno na moderní trendy v PR a marketingu včetně využití elektronických médií blízkých mladé generaci. „Chceme posílit povědomí o ČZU jako o univerzitě s širokou nabídkou perspektivních studijních oborů a zároveň chceme rozvíjet v rámci naší akademické obce a především u studentů pocit sounáležitosti s univerzitou,“ říká rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

 

Natáčení spotu probíhalo v areálu ČZU v Praze – Suchdole, ve Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy a v mělnickém vinařství ČZU a trvalo tři týdny. Hudební doprovod je dílem skupiny Sunflower Caravan, která speciálně pro tento účet vytvořila doprovod vycházející ze skladby „What Is Happiness?“. Autorem klipu je Marek Partyš (studio pointfilm.cz), který natočil řadu spotů včetně spotu Českého červeného kříže „Daruj krev, zachráníš život“.

 

Paralelně s českou verzí vznikl klip v anglické mutaci a dále třicetisekundová verze, která běží na infopanelech v univerzitním kampusu a je vhodná pro použití v reklamě.

 

V červnu chystá ČZU letní verzi spotu, který diváky mimo jiné seznámí se Školním statkem v Lánech a Institutem vzdělávání a poradenství v Praze – Malé Chuchli.

 

 

ČZU – klip ze života školy

Za necelých 24 hodin od zveřejnění má propagační klip ČZU více než 10 tisíc shlédnutí a je v současném žebříčku nesledovanějším českým videem na YouTube a šestým nejsledovanějším celosvětovým videem na YouTube v kategorii „Vzdělání“.

 

 

O České zemědělské univerzitě v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V roce 2006 oslavila sté výročí. S více než 25 tisíci studenty je v současné době třetí největší univerzitou v Praze. Zaměřuje se na zemědělství, lesnictví, ekonomiku a řízení, technologie a techniku, ale i přírodovědu. ČZU tvoří pět fakult (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomická fakulta, Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí) a dva instituty (Institut tropů a subtropů, Institut vzdělávání a poradenství), zemědělský podnik, lesní podnik, vinařské středisko a další pracoviště. Sídlí v univerzitním kampusu v Praze – Suchdole, její další součásti a pracoviště se nacházejí např. v Praze – Malé Chuchli, Praze – Troji, Lánech nebo Kostelci nad Černými lesy.

 


Napsat komentář