Česká republika je oblíbenou destinací amerických studentů


Podle statistiky Open Doors, každoročně zveřejňované zprávě renomované americké organizace Institute of International Education o mezinárodní akademické mobilitě, studovalo v akademickém roce 2008-09 v České republice 3 664 amerických studentů, což znamená proti předchozímu roku nárůst o 7 procent a celkově 14. místo na světě. Počty Američanů výrazně rostou již řadu let po sobě a za uplynulé desetiletí se ztrojnásobily. Většina amerických studentů ovšem na rozdíl od českých studujících v USA tráví v ČR pouze semestr nebo školní rok.

 

[ad#obsah]

 

Česká republika si vede velmi dobře i co se týká porovnání států v rámci středoevropského regionu. Mezi postkomunistickými zeměmi, včetně velkých zemí jako Polsko nebo Rusko, dokonce zaujímá se značným odstupem vedoucí postavení.

 

„Růst počtu studentů je kombinací cenové dostupnosti pobytu v České republice, popularity Prahy v USA a nových partnerství mezi českými a americkými vzdělávacími institucemi,“ komentuje statistiku Jakub Tesař z Fulbrightovy komise, „Bohužel většina amerických studentů stále studuje buď na v programech připravených svými vlastními univerzitami nebo v rámci programů amerických agentur. I přes zlepšení, které nastalo v připravenosti českých vysokých škol v posledních letech, by české univerzity mohly zájem Američanů využívat ještě více.“

 

Zvýšení počtu přijíždějících amerických studentů do České republiky je o to cennější, že podle Open Doors byl rok 2008-09 prvním rokem, kdy bylo zaznamenán snížení počtu Američanů na studiu v zahraničí, a to o 1 procento z 262 tisíc na 260 tisíc. Jedná se o první pokles za 25 let, co je tato statistika sestavována. Zpráva za rok 2008-09 však odhaluje nový trend, a to směřování většího množství amerických studentů do dosud spíše netradičních destinací, tedy hlavně mimo Západní Evropu, a do širšího spektra zemí vůbec.

 

I přes zmíněné trendy zůstávají velké země Západní Evropy hlavními cíli amerických studentů. Tabulku vede Velká Británie, následována Itálií, Španělskem a Francií. Na pátém místě pak najdeme Čínu. Co se týká světových regionů, Evropa přitáhla 55 procent vyjíždějících studentů, ale její váha během let postupně klesá. Největší nárůst zájmu zaznamenala Afrika, a to o 16 procent, její podíl ovšem zůstává stále malý.

 


Napsat komentář