Češi zapracovali na své angličtině: v globálním žebříčku jim patří pozice evropského skokana roku


Mezinárodní srovnání ukázalo, že studenti angličtiny v České republice v uplynulém roce dále vylepšili své znalosti angličtiny. Podle žebříčku The EF English Proficiency Index for Students 2018, který sestavila společnost EF Education First na základě výsledků 1,3 milionů testů studentů v 88 zemích celého světa, obhájili 20. místo na světě. Ještě důležitější je fakt, že Čechům patří pozice evropského skokana roku: z 33 evropských zemí zapojených do žebříčku meziročně vylepšili své znalosti o 2,1 %, což je nejvíce v Evropě.

 


[ad#obsah]

 

„Na zlepšujícím se výsledku České republiky se projevuje, že se neustále snižuje věk, kdy se děti začínají učit anglicky a tento jazyk je také obklopuje mnohem více než v minulosti ve podobě hudby, filmů a seriálů v originálním znění. V angličtině hrají videohry, sledují internet a také více cestují,“ říká Michaela Gabrišová, ředitelka společnosti EF Education First pro Českou republiku. „Ve srovnání s těmi nejlepšími zeměmi ovšem České republice stále schází větší důraz na využívání jazyka v praxi. V českých školách studenty dobře naučí gramatiku a slovní zásobu, ale jejich konverzace se na takovou úroveň nedostane,“ dodává Michaela Gabrišová, podle níž je právě výuka zaměřená na permanentní konverzaci hlavním důvodem, proč rodiče posílají svoje děti na jazykové pobyty s EF Education First.
Ještě lichotivějšího výsledku dosáhla Praha, jež se ve srovnání 58 světových metropolí dostala s 65,1 % na desáté místo a předstihla přitom taková globální centra, jako je Brusel či Berlín. Celkově se srovnávacího testu EF Education First v České republice zúčastnilo 3 300 lidí, převážně ze středních a vysokých škol. Průměrný věk testovaných Čechů činil 25 let, což je v souladu s celosvětovým věkovým průměrem účastníků 26 let.

 

Evropa je premiant. Díky rané školní výuce či jednotnému trhu.
Pořadí EF EPI-s dominují evropské země, mezi prvními 27 je jich ze „starého kontinentu“ dokonce 22. Na tom, že Evropané jsou premianti ve znalostech angličtiny, se podílí dlouhodobý důraz na výuku angličtiny již od raného školního věku. U Evropanů ve věku 13 let pak angličtina zcela převládá – učí se jí 97 % z nich.

„Ministerstvo školství si uvědomuje, jak je znalost jazyků a zejména angličtiny důležitá pro budoucí uplatnění. Od příštího školního roku proto školy dostanou peníze na navýšení hodin výuky, které mohou využít například pro dělení hodin při výuce jazyků, aby se žáci učili v menších skupinkách. Na středních školách v celé republice pomáhá s výukou angličtiny také 30 mladých Američanů, absolventů prestižních univerzit, kteří zde působí v rámci Fulbrightova programu. Ministerstvo také dlouhodobě podporuje vzdělávací program Erasmus, díky kterému od roku 1998 vyjelo na studijní, pracovní, dobrovolnické a výukové pobyty téměř 300 000 lidí z České republiky,“ uvedla mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.

Z hlediska angličtiny jsou dlouhodobě nejpokročilejší skandinávské země v čele se Švédskem, které se v roce 2018 opět vyhouplo do čela žebříčku. Přesto i Evropou prochází zřetelná hranice – země, které nejsou součástí jednotného evropského trhu, zaostávají ve znalostech angličtiny za jeho průměrem o přibližně deset procent. Angličtina jistě není v případě těchto zemí jedinou překážkou v navazovaní užších vazeb, ale jazyková bariéra případný pokrok velmi znesnadňuje. Angličtina je světově nejvíce používaným jazykem, kterým hovoří více než 1,5 miliardy lidí. Pro převážnou většinou z nich však není první, respektive rodnou řečí (méně než 400 milionů má angličtinu za svůj první jazyk).

 

Další informace a analýzy výsledků
The EF English Proficiency Index, který v roce 2018 sestavila globální vzdělávací společnost EF Education First již po osmé v řadě, jsou dostupné prostřednictvím odkazu https://www.ef-czech.cz/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v8/ef-epi-2018-english.pdf

Další informace o The EF English Proficiency Index for Students 2018 včetně testu jsou přístupné prostřednictvím odkazu https://www.ef-czech.cz/epi/

 

O organizaci EF Education First
Mladý Švéd Bertil Hult, který v roce 1960 cestoval poprvé do Anglie, to neměl s učením ve škole kvůli dyslexii jednoduché. Byl proto překvapen, s jakou lehkostí se mu podařilo zvládnout při svém pobytu v Anglii angličtinu. Bertil nabyl přesvědčení, že tradiční forma výuky nemusí být vždy efektivní. V roce 1965 se rozhodl založit menší společnost s názvem Europeiska Ferieskolan (Evropská prázdninová škola), ve zkratce EF, která kombinovala jazykovou výuku s cestováním do zahraničí. Hultův koncept se stal vůbec první formou výuky mimo klasické školní třídy. Zážitková výuka se stala jednou z hlavních metod současného moderního vzdělávacího systému.

Zkratka EF byla později oficiálně změněna na „EF Education First“ (vzdělání na prvním místě), což odráží vývoj organizace a její přeměnu v globální vzdělávací společnost. EF nabízí širokou škálu vzdělávacích programů – od jazykových pobytů po studium v zahraničí a studentské výměnné programy. Společnost má více než 50 let zkušeností s výukou jazyků v zahraničí a vlastní 50 kampusů napříč 5 kontinenty.
EF vydává od roku 2010 světovou studii hodnotící znalost anglického jazyka – EF English Proficiency Index (EPI). Indexu je uznávanou studií i na poli akademickém a obchodním. Nyní je index EF EPI zveřejňován každoročně a nabízí vhled do širokého spektra jazykových problémů.

 

Radovan Suk


Napsat komentář