Češi umí anglicky lépe než Slováci, dopadli ale hůře než Němci, Rakušané nebo Poláci


Ve znalosti angličtiny patří Češi k průměru mezi evropskými národy, ukazuje analýza projektu Evropa v datech. V každoročním žebříčku EF English Proficiency Index se Česko umístilo mezi 32 evropskými zeměmi na 17. místě, celosvětově pak na 20. příčce z 88. Tuto úroveň si Češi drží několik posledních let. Lépe jsou na tom se znalostí angličtiny například Poláci, hůře si naopak stojí Slováci. Mezi zeměmi EU nejlépe dopadli Švédové, nejhůře potom Francouzi.

 


[ad#obsah]

 

Dospělí Češi patří ve znalosti angličtiny mezi evropský průměr. Skončili na 17. místě mezi 32 zeměmi Evropy testovanými v každoročním hodnocení EF English Proficiency Index (EF EPI), který je nejrozsáhlejším žebříčkem tohoto druhu na světě. V globálním srovnání si Česko stojí lépe. Poslední hodnocení, které proběhlo v loňském roce, zahrnovalo celkem 88 zemí světa a Češi se v něm se skóre 59,99 bodů umístili na celkovém 20. místě. Absolutní špičku představuje Švédsko se 70,72 body.

 

Nejvyšší skóre, jakého by země mohly teoreticky dosáhnout, je 100 bodů. „Společně se sousedním Slovenskem a Polskem patří Česko do skupiny zemí s ‚vysokou‘ znalostí angličtiny, která ve Společném evropském referenčním rámci odpovídá horní hranici úrovně B1,“ říká Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech. Poláci se umístili o sedm příček výše než Češi, Slováci naopak o čtyři příčky níže. Ze zemí východní Evropy se lépe než Česká republika umístilo kromě Polska ještě Slovinsko, Rumunsko, Chorvatsko a Srbsko.

 

Francouzi angličtině nefandí

Další sousedé Česka, tedy Němci a Rakušané, patří se skóre přesahujícím 63 bodů do nejlépe hodnocené skupiny zemí s „velmi vysokou“ znalostí angličtiny odpovídající minimálně úrovni B2. „Nejhůře se mezi zeměmi Evropské unie umístila Francie se skóre 55,49 bodů. Po ní následují mimounijní země, jako je Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Gruzie, Albánie, Turecko a Ázerbájdžán,“ uvádí Adéla Denková. Česko si v posledních letech drží v hodnocení EF EPI přibližně stejnou pozici. V roce 2017 se umístilo na 20. příčce z celkových 80 a v roce 2016 na 16. místě ze 72. Testy EF EPI hodnotí znalost angličtiny mezi dospělými prostřednictvím online testů.

 

Roman Macháček


Napsat komentář