Brněnská Mendelova univerzita už po jedenácté zve na veletrh pracovních příležitostí


Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá již jedenáctý veletrh pracovních příležitostí Jobfair PEF. Setkání zprostředkuje studentům kontakt se zajímavými firmami a seznámí je s možnostmi budoucího povolání. O zaměstnaneckých šancích je na fakultě budou informovat světové společnosti jako IBM, Deloitte, KPMG nebo Ernst&Young. Letos osloví více než 2 000 studentů. Na veletrh pak naváže podnikatelské setkání Business Day PEF.


[ad#obsah]

 

Veletrh pracovních příležitostí Jobfair PEF 2013, plánovaný na středu 13. března, nabídne všem studentům Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně jedinečné shledání tváří v tvář s možnými budoucími zaměstnavateli. Fakulta, která byla letos již potřetí oceněna titulem Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě, jim tak chce přiblížit jejich absolventské možnosti a otevřít cestu k budoucímu povolání. Programu se mohou účastnit všichni zájemci bez ohledu na délku studia nebo jeho výsledky.

 

„V dnešní době, kdy absolventi vysokých škol tvoří jednu z rizikových skupin ekonomicky aktivních obyvatel, se pro ně snažíme udělat ještě v průběhu studia maximum. Ať už je to účast na veletrhu pracovních příležitostí nebo zajištění praxe. I proto mají naši absolventi 98% úspěšnost v hledání prvního zaměstnání,“ uvedl Jiří Urbánek, vedoucí public relations Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. „Využít možností pro posílení šancí uplatnění se na trhu práce nabízíme studentům již od prvního ročníku. Ze zkušeností víme, že právě noví žáci jsou nejvíce motivováni. Již nyní se těšíme na nové studenty a jsme zvědaví, jak se chopí svých příležitostí,“ doplnil Urbánek s tím, že zájemci mohou zasílat přihlášky ke studiu až do 11. března.

 

Kromě vzájemného kontaktu studentů se společnostmi z oboru plánuje Provozně ekonomická fakulta i prohloubení spolupráce s jednotlivými firmami. Na veletrh, který bude probíhat od 8.30 do 15.00 hodin, tak naváže podnikatelské setkání s názvem Business Day PEF. Jde o čtvrtý ročník mítinku zástupců firem a vedení fakulty. Cílem je diskuze nad současnými požadavky, možnostmi a zájmy podniků. Zástupci fakulty se chtějí zaměřit zejména na konkrétní alternativy praxe pro jednotlivé studijní obory, ať už pro studium financí, veřejné správy, ekonomické informatiky, nebo pro studium ekonomiky a managementu.

 

„Provázanost s firmami je pro nás a zejména budoucí absolventy velmi důležitá, i proto se s nimi chceme setkat a zjistit jejich konkrétní stanoviska nebo požadavky. Studenti tak během celodenního mítinku získají odpovědi na spoustu otázek,“ sdělila Jana Stávková, děkanka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. „Naopak firmy zde mají možnost potkat se s potenciálními kandidáty na zaměstnání, kteří se o jejich obor působnosti aktivně zajímají. Navíc zástupci podniků získají příležitost seznámit se mezi sebou a podělit se o cenné zkušenosti,“ dodala Stávková.

 

 

O veletrhu pracovních příležitostí
Veletrh pracovních příležitostí Jobfair PEF 2013 zprostředkovává už po jedenácté v řadě možnost vzájemného setkání studentů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a zástupců společností z oblasti managementu, obchodu, veřejné správy, informatiky nebo finančního sektoru. Každoročně jeho chod zajišťuje PR oddělení fakulty společně se Studentskou unií PEF. Na veletrh také navazuje setkání firem s vedením fakulty pod názvem Business Day PEF. Účast pro studenty je na veletrhu dobrovolná a bezplatná.

 

O Business Day PEF
Na půdě Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně proběhne v letošním roce již čtvrté podnikatelské setkání s názvem Business Day PEF. Jeho cílem je poznání současných potřeb společností, jejich možností a budoucích cílů. V jejich naplňování může pomoci navázání spolupráce mezi zástupci soukromého sektoru a fakulty. Setkání je jedinečnou příležitostí, jak v příjemném prostředí fakulty navázat kontakty nejen se zástupci fakulty, ale také mezi jednotlivými firmami. Setkání je pro všechny společnosti zdarma.

 

O Provozně ekonomické fakultě
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Instituce s padesátiletou tradicí nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Ročně se na ni hlásí více než 5 500 uchazečů. Fakulta získala v letech 2010, 2011 i 2012 ocenění za nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě.

 

O Mendelově univerzitě
Mendelova univerzita v Brně je jednou z nejstarších univerzit v českých zemích. Zejména v posledních dvaceti letech je pro ni charakteristické aktivní sledování vývoje společnosti a s tím související nepřetržité zlepšování nabídky studijních oborů, velký nárůst zájmu o studium na univerzitě, rozšiřování kampusu univerzity a modernizace vybavení. Dnes nabízí na 5 fakultách vzdělání pro téměř 11 000 studentů v rámci více než 600 studijních kurzů.

 

Jiří Urbánek


Napsat komentář