Bible online


Potřebujete něco najít v Bibli? Máte nějaký referát nebo seminární práci? Už nemusíte běžet do knihovny. Využijte všech výhod digitální techniky. Na internetu máte k dispozici spoustu překladů a jazykových verzí. Samozřejmostí je možnost stažení v mnoha formátech včetně mobilní verze. Komu se nechce číst může si Bibli poslechnout v Mp3.

 


[ad#obsah]

 

Bible je nejrozšířenější a nejčastěji vydávanou knihou na světě. S příchodem nových technologií se už nemusí omezovat pouze na papírovou formu. Díky internetu můžete Knihu knih studovat, číst, vyhledávat, kopírovat, tisknout i analyzovat zdarma a online. Přitom se nemusíte omezovat jen na jediný překlad případně si přečíst rovnou originál.

 

www.biblenet.cz

Web České biblické společnosti umožňuje vyhledávání v Českém ekumenickém překladu Bible.

 

 

www.bibleserver.com

36 cizojazyčných verzí Bible

 

 

 

www.crosswire.org

4 české a 120 cizojazyčných verzí Bible včetně esperanta

 

 

online.bible21.cz

„Nová Bible kralická“ – překlad 21. století. Vyhledávání, Bible ke stažení ve formátu PDF i TXT, Bible do mobilu, náhrávky Bible v Mp3 i WMA, …

 

 

 

BIBLE

Bible je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

První část bible tvoří Starý zákon, který obsahuje židovský soubor posvátných knih (tanach), který křesťané převzali z židovství. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, židé ji ovšem jako bibli neoznačují; v akademickém prostředí se spisy společné židům i křesťanům označují jako hebrejská bible. Starý zákon byl původně z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky a řecky.

Druhá část bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry církve je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu a jeho osoba naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je řečtina.

 


Napsat komentář