BEST – mezinárodní studentská organizace


BEST (Board of European Students of Technology) je mezinárodní studentská organizace, působící na 79 technických univerzitách v 29 evropských zemích. V České republice je BEST zastoupen pouze na VUT v Brně jako program Akademického centra studentských aktivit a to pod jménem BEST Brno při ACSA.

 

 


[ad#obsah]

 

Hlavním cílem BESTu je pomoci studentům získat doplňkové vzdělání a to nejen jejich účastí na mezinárodních akademických kurzech, inženýrských soutěžích, konferencích, seminářích či programech pro volný čas, ale také organizováním těchto aktivit u nás v ČR, jelikož členové BESTu jsou zároveň řadovými (…a řádnými 🙂 studenty. Hlavním pojítkem a motivací všech členů je takzvaný BEST spirit, jehož pilíři jsou především cestování, přátelství a touha učit se novým poznatkům. BEST spirit se nejlépe pozná během interních akcí BESTu, které jsou však určeny pouze pro jeho členy. Já jsem díky nim v uplynulém roce procestoval mimo jiné Maďarsko, Estonsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko a potkal desítky nových kamarádů ze všech koutů Evropy… a čeká mě víc!

 

Akademické kurzy pro studenty VUT v Brně probíhají ve čtyřech sezónách: jaro, léto, podzim a zima. Každého kurzu, který zpravidla trvá 7 až 14 dní a je vždy zaměřen na určité odborné téma, se může zúčastnit 20 až 30 studentů, jenž jsou pečlivě vybíráni podle svých motivačních dopisů, které posuzuje pořádající skupina BESTu na dané zahraniční univerzitě. Vybraní účastníci si platí pouze cestovní náklady, vše ostatní je hrazeno pořádající skupinou BESTu.

 

Inženýrské soutěže pořádané BESTem nabízejí širokou škálu seberealizace pro jednotlivce i skupinky studentů. Soutěže probíhají nejen na lokální úrovni, ale také na regionální, či dokonce celoevropské. Zpravidla bývají štědře dotované a studenti zde mohou prokázat svou úroveň technických znalostí, kreativity, komunikace a týmové práce. Soutěžními kategoriemi bývají týmový design, případové studie či odborná debatní soutěž .

 

Naopak konference, které bývají většinou šestidenní, shromažďují nejlepší pedagogy a studenty z celé Evropy s cílem hledání nových a perspektivních cest pro vyšší vzdělání.

 

Největším kladem všech aktivit BESTu je jejich dostupnost. Stačí být studentem VUT v Brně a na kurz, či jinou akci, se pak můžete

 

přihlásit na našich webových stránkách. Zde se stačí zaregistrovat, vyplnit přihlášku a připojit motivační dopis. Před výjezdem student zaplatí zálohu 40 €, kterou po návratu a vyplnění hodnotícího formuláře dostane celou zpět.
Zárukou kvality těchto kurzů je fakt, že kdo jednou okusil jak chutná BEST spirit, touží po tomto zážitku více a více, proto se drtivá většina lidí hlásí na kurzy opakovaně během studia. Nesporným ukazatelem je také fakt, že počet přihlášek každým rokem roste.

 

Jelikož BEST úzce spolupracuje s mezinárodními společnostmi, nabízí studentům možnost zaslat svůj životopis do databáze zvané BEST Career Support, z které čerpají technicky zaměřené firmy spolupracující s BESTem. Zasláním svého životopisu do této databáze, získá student nový rozhled o možnostech mezinárodního uplatnění.

 

Více informací najdete na webu organizace mezinárodního BESTu www.best.eu.org nebo na stránkách BESTu Brno www.best.eu.org/brno

 


Napsat komentář