AT&T nabídne již podruhé stáž středoškolským studentům


Brněnská pobočka společnosti AT&T v letošním roce v rámci svého tréninkového centra opět nabídne středoškolským studentům možnost nahlédnout pod pokličku bezpečnosti v informačních technologiích, správy sítí a nově též podpory mobilních sítí v praxi. Program je společným projektem brněnských specialistů společnosti AT&T, který vznikl před třemi lety a jehož hlavním cílem je seznámit vybrané studenty s reálnými situacemi z oblasti informačních technologií.

 


[ad#obsah]

 

Úspěšný loňský pilotní projekt, který proběhl ve spolupráci s brněnskou Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví se tak letos na podzim dočká dalšího pokračování.
Společnost AT&T nabízí v České republice řadu pracovních pozic, jež jsou vhodné právě pro absolventy středních škol se zaměřením na informační technologie. „Naše společnost se pravidelně účastní veletrhů pracovních příležitostí a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že studenti oceňují právě možnost praxe během studia na škole,“ říká Ladislav Venc, Global Resourcing Manager společnosti AT&T v ČR.

 

Stáže pro studenty SŠIPF Brno
AT&T navázalo spolupráci s brněnskou Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví především kvůli jejímu studijnímu zaměření. Podmínky přijetí ke stáži přitom mají středoškolští studenti podobné jako jejich kolegové z vysoké školy.

„Klademe důraz především na kvalitu uchazečů, nikoliv na kvantitu. I u zájemců ze střední školy budeme přihlížet k jejich studijním výsledkům a dále je budeme hodnotit na základě osobních pohovorů,” vysvětluje dále Ladislav Venc.

Nejlepší vybrané uchazeče pak čeká pětiměsíční stáž, kde v rámci jednotlivých kurzů absolvují praktické kurzy na témata věnující se informačním technologiím, které povedou zkušení odborníci ze společnosti AT&T. Stáž probíhá jednou za dva týdny ve čtyřhodinových blocích. Součástí stáže je také závěrečná zkouška, která věrně simuluje řešení reálného problému v praxi. Student, který úspěšně složí závěrečnou zkoušku, obdrží od AT&T certifikát o absolutoriu a písemné hodnocení celkového průběhu stáže. K takovému certifikátu přihlížejí i personalisté společnosti AT&T při náboru nových zaměstnanců. Několik absolventů loňského pilotního programu dokonce rozšířilo zaměstnanecké řady brněnské pobočky.

 

Lenka Aliapuliu


Napsat komentář