AMPER IDEA 2011 – začít s podnikáním už na vysoké škole


Příležitost pro podnikavé studenty technických oborů v rámci mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER. Setkání a diskuse s významnými podnikateli a investory. A v neposlední řadě příležitost vyhrát zajímavé ceny.

 

 


[ad#obsah]

 

Všeobecně negativním trendem ve společnosti je dlouhodobých úbytek studentů na českých univerzitách. Zároveň však dle dlouhodobých průzkumů se od roku 2002 konstantně zvyšuje celkový počet vysokoškoláků. V současné době jich je evidováno přes 370 tisíc. Tento negativní trend úbytku studentů v oblasti techniky však své společenské důsledky teprve ukáže. Nedostatek kvalitních absolventů technických oborů, bude velkým problém, zvláště pro průmyslové odvětví.

 

Právě tyto indikátory iniciovali nový projekt soutěže podnikatelských talentů AMPER – IDEA 2011. Soutěž je pod patronací tradičního 18. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER, který se uskuteční 29. března – 1. dubna 2011 na Výstavišti Brno. Soutěž si klade za cíl, nejenom podporu mladých lidí v podnikání, ale především popularizaci technických studijních oborů. První ročník soutěže AMPER – IDEA se snaží oslovit především studenty technických fakult vysokých škol a podnikavé lidi, kteří mají nápad, mají ambice, chtějí být úspěšní a zároveň chtějí využít příležitosti zasednout ke stolu s významnými českými investory a diskutovat nad investicí a realizací jejich projektu. Nápad realizovat tento typ soutěže sklízí úspěch nejenom u významných českých podnikatelů, kteří se stali porotci soutěže, ale například i u médií, které hrají v soutěži také významnou úlohu.

 

V porotě soutěže zasednou významné osobnosti českého podnikatelského světa: Karel Janeček (Zakladatel a ředitel společnosti RSJ algorithmic trading, externí pedagog Matematicko – fyzikální fakulty UK. Jeho společnost je stala členem Londýnské derivátové burzy LIFFE. Objem obchodů zprostředkovaných společností RSJ je 233x větší než rozpočet České republiky). Inženýr Dalibor Dědek (Jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů a zakladatel společnosti JABLOTRON. Doma společnost proslavila zabezpečovací zařízení, v zahraničí proslula díky „velkému mobilu“ pro důchodce.) V porotě zasedne i spolumajitel významné investiční skupiny Ertrag&Sicherheit se sídlem v Rakousku, David Křížek, či majitel a zakladatel veletržní správy TERINVEST, Jiří Šviga. Významnou osobností mediálního světa, která zasedne po boku ostatních členů poroty, je šéfredaktor Hospodářských novin, Petr Šimůnek. Odbornou porotu poté doplní významní akademici z ČVUT, VUT Brno, či VŠB – TUO. Záštitu nad soutěží převzalo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.

 

Výherce soutěže i odnese zajímavé výhry, které symbolicky tvoří úspěšný vstup do světa podnikání. Výherce dostane jedinečnou příležitost ukázat, co v něm je a zda je schopen této příležitosti využít za pomocných rukou investorů a podnikatelů, kteří v českém prostředí ztělesňují úspěch. Kromě té nejdůležitější výhry – a tou je setkání s investory a diskuze o zkušenostech v podnikání, o možnosti investice, či radách, jak začít – je to zapůjčení vozu 207 od společnosti PEUGEOT na dobu třech měsíců, či stylový notebook. Roli rádce a poradce výherci v oblasti tvorby podnikatelského plánu, výpočtu finanční náročnosti, či analýzy konkurence zde tvoří team odborníků portálu BUSYMAN.CZ.

 

 

Martina Procházková

 


Napsat komentář