AKADEMIE ŽURNALISTIKY A NOVÝCH MÉDIÍ: nejčastější dotazy uchazečů


AKADEMIE ŽURNALISTIKY A NOVÝCH MÉDIÍ, společný vzdělávací projekt PB – Vyšší odborné školy a Střední školy managementu a vydavatelství Ringier Axel Springer CZ, zahájila svou činnost v pondělí 12. srpna. Během několika málo dnů zaregistrovala Akademie již přes pět desítek uchazečů o studium. Co kandidáty ohledně Akademie zajímá nejvíce?


[ad#obsah]

 

 

Jakou vlastně můžu po absolvování Akademie dělat práci?

Díky rozsáhlému záběru Akademie najdete po ukončení studia práci v širokém spektru oborů. Můžete vykonávat prakticky jakoukoliv reportérskou, redaktorskou či editorskou profesi v klasických, ale samozřejmě také v internetových či audiovizuálních médiích. Uplatníte se ale i jako tiskový mluvčí, marketingový či PR profesionál, copywriter, kreativec, mediální plánovač či člověk připravený pracovat v médiích v nově vznikajících profesích. A samozřejmě také v jakémkoliv dalším odvětví, kde je potřeba umět pracovat s různými zdroji, sbírat a třídit informace, hledat souvislosti a koncepčně, relevantně a srozumitelně se vyjadřovat adekvátní formou.

 

Jak se liší studium na Akademii od bakalářských programů, jako je například FSV UK?

Studium u nás klade důraz na velké sepětí teorie a praxe. Jedná se svým způsobem o jedinečný vzdělávací program, který studentům nabízí praxi všech činností vydavatelského domu, navíc nadnárodního charakteru. Bakalářské programy se zabývají více vědeckým zkoumáním médií. V neposlední řadě se program výrazněji zaměřuje na nová média.

 

Jak a kde probíhá praxe? A kolik času na ní strávím?

V případě denního studia vás každé dva týdny čeká povinná čtyřhodinová praxe, v posledním ročníku pak ještě navíc souvislá třítýdenní praxe. V kombinovaném studiu je zařazena odborná praxe vždy 7 dní v každém semestru. V průběhu studia budete postupně pracovat ve všech multimediálních integrovaných newsroomech (IN) vydavatelství Ringier Axel Springer – IN deníků Blesk a Aha!, IN deníku Sport, IN časopisů značky Blesk, IN časopisu Reflex a ABC, IN motoristických titulů. Kromě toho projdete praxí také v backoffice odděleních vydavatelství – marketingu a PR, výrobě, distribuci a inzerci.

 

Jaké technologie budeme v Akademii používat? Jde mi o praktické dovednosti.

V rámci studia Akademie žurnalistiky a nových médií se naučíte pracovat s fotoaparátem, kamerou a mikrofonem, seznámíte se s programy pro úpravu snímků a se střihovými, zvukovými a trikovými editory či animačním softwarem. Budete také ovládat programy pro tvorbu layoutu tištěných a internetových médií a mobilních aplikací.

 

Chtěla bych se stát moderátorkou v televizi. Jak mi může Akademie pomoci?

V teoretické rovině vás seznámíme s různými moderovanými formáty a přípravou moderátorských textů. Z praktického hlediska si osvojíte základy rétoriky, mluvenou řeč, práci s hlasem, naučíte se ovládat nonverbální komunikaci, řeč těla, mimiku a výraz, budete umět pracovat s modulací hlasu, hlasitostí, rytmem a akcentem. Současně získáte trénink zvládání trémy, vystupování před kamerou a naučíte se reagovat i na nečekané či krizové situace.

 

Hodně mě zajímá marketing. Můžu v tomto oboru nějak uplatnit vzdělání z Akademie?

V rámci našeho studia se seznámíte s moderní marketingovou teorií, naučíte se definovat a analyzovat cílové skupiny, vytvářet marketingové strategie, rozpočty a konkrétní plány, pracovat s nástroji marketingové komunikace, budete umět projektovat a realizovat marketingové eventy. Získáte zároveň přehled o zákonných limitech reklamy či o možnostech public relations.

 

Neudělal jsem část maturitní zkoušky – matematiku – a budu ji skládat až v září. Existuje nějaká možnost, jak bych i přesto mohl začít třeba se zpožděním na Akademii studovat už ve školním roce 2013/14? A učí se matematika i u vás?

Matematiku ve studijním programu Akademie žurnalistiky a nových médií nenajdete. Na základě dlouholetých zkušeností jsme si dobře vědomi faktu, že řada i velmi nadaných studentů skládá část maturity až v září, často například ze zdravotních důvodů. Dáváme proto také těmto uchazečům šanci podat přihlášku a absolvovat přijímací řízení. Řádným studentem se ale stanete teprve tehdy, až úspěšně složíte maturitní zkoušku, přičemž nejpozdější termín pro přijetí je 30. září.

 

Je studium nějak omezeno věkem? Berete ke studiu pouze letošní maturanty?

Studium na vyšší odborné škole není omezeno věkovou hranicí, uchazeč pouze musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. V denním studiu, ale zejména v kombinované formě vzdělávání, studují často i zkušení pracovníci z firem, kteří si studiem rozšiřují svou kvalifikaci. Existují i takové případy, kdy v různých vzdělávacích programech studují jak rodiče, tak i jejich děti.

 

Mám ukončenou univerzitu, ale zaujala mě Akademie žurnalistiky a nových médií, mohu u vás ještě studovat?

Samozřejmě ano. Často se stává, že i v jiných vzdělávacích programech studují absolventi vysokých škol a často i v denním studiu. Není také výjimkou, že studenti souběžně studují na vyšší odborné škole a další vysoké škole. Výhodou absolventů vyšší odborné školy je profesně zaměřené studium a dlouhodobá odborná praxe, kterou často zaměstnavatelé od absolventů požadují.

 

Mohu ještě podat přihlášku ke studiu?
Jistě, přihláška je ke stažení na www.pbvos.cz a můžete ji poslat e-mailem na studijní@pbvos.cz.

 

Co když nestihnu přijímací řízení 21. srpna, mám ještě šanci dostat se na Akademii?

Máme vyčleněnou kapacitu pro další přijímací řízení, které bude probíhat již na základě individuální dohody do naplnění kapacity oboru.

 

Kateřina Kuchařová


Napsat komentář