Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem


V úterý 21. května zařadil Akademický senát Univerzity Pardubice do programu 11. řádného zasedání diskusi k aktuální situaci a vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem.

 


[ad#obsah]

 

Akademický senát, který měl na programu projednání 13 bodů, se hned v úvodu zasedání shodl na doplnění programu jednání o vyjádření k aktuální situaci, která nastala po sdělení prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem, přestože řízení ke jmenování profesorem proběhlo na Univerzitě Karlově přesně podle vysokoškolského zákona.

 

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

 

Akademický senát přijal na závěr diskuse k tomuto projednávanému bodu následující usnesení:

„Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje výrazné znepokojení nad neodůvodněným zpochybňováním jmenování doc. Mgr. Martina Putny, Dr. profesorem ze strany prezidenta ČR Miloše Zemana. Akademický senát jednoznačně podporuje stanovisko užšího předsednictva Rady vysokých škol v této záležitosti.“

 

Stanovisko užšího předsednictva Rady vysokých škol k případnému nejmenování doc. Putny profesorem zní:

„Užší předsednictvo Rady VŠ považuje případné neakceptování návrhu vědecké rady UK na jmenování doc. Putny profesorem za bezprecedentní zásah do autonomie vysokých škol.

Rada vysokých škol proto vyzývá prezidenta republiky, aby neprodleně objasnil nastalou situaci a zveřejnil své oficiální rozhodnutí ve věci jmenování doc. Putny profesorem.“

 

Valerie Wágnerová


Napsat komentář