Akademici bojují za Ukrajinu výzvou „Academics for Ukraine. Peace, not war!“


Mezinárodní vědecké konsorcium podporuje územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny a mírové řešení krymské krize deklarací, která vznikla na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Podle iniciátorky akce, doc. Naděždy Šiškové, má ukrajinská krize globální dopad a ovlivní svět, ve kterém žijeme. Každé úsilí o nápravu je proto důležité.

 


[ad#obsah]

 

Členové Jean Monnet Multilateral Research Group z České republiky, Německa, Slovenska a Ukrajiny, kteří řešili mezinárodní projekt „Eastern Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights“, se rozhodli podpořit územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny a mírové řešení krymské krize. Na internetových stránkách projektu zveřejnili prohlášení „Academics for Ukraine. Peace, not war!“, kterým se obracejí k celosvětové akademické obci – učitelům i studentům – s výzvou o vyjádření podpory Ukrajině.

 

„Vedení právnické fakulty vítá a podporuje iniciativu mezinárodního vědeckého konsorcia. Krymská krize a porušování mezinárodního práva, které je s ní spojeno, je předmětem zájmu členů akademické obce Univerzity Palackého již několik týdnů. Dr. Ondřej Svaček a dr. Martin Faix z katedry ústavního práva a mezinárodního práva veřejného se k těmto událostem vyjadřovali v televizním interview a zorganizovali úspěšnou diskuzi pro veřejnost. Internetová petice iniciovaná doc. Šiškovou je další z akcí, kterou zaměstnanci PF UP prokazují, že v této věci nejsou lhostejní,“ uvedl proděkan pro komunikaci a vnější vztahy PF UP Ondrej Hamuľák.

 

Nebuďme lhostejní

Text prohlášení, které mohou podepsat akademici i studenti:

Podporujeme boj ukrajinského lidu za nezávislost a územní celistvost, demokracii a společné evropské hodnoty. Požadujeme zastavení ruské agrese na Ukrajině. Mír, ne válku na Ukrajině!

We support the fight of Ukrainian people for independence and territorial integrity, democracy and common European values. We demand to stop the Russian aggression in Ukraine. Peace, not war, in Ukraine!

 

Výzvu iniciovala a připravila doc. Naděžda Šišková, vedoucí katedry evropského práva PF UP. Zásady nepoužívání síly, mírového urovnání sporů, nevměšování a dodržování závazků – tímto stručným výčtem klasifikuje přední odbornice na evropské a mezinárodní právo porušení pravidel mezinárodního soužití ze strany Ruska po obsazení Krymu.

 

„Nepokoje na Ukrajině rychle přerostly svůj původní lokální rozměr. Už dávno nejde o bilaterální konflikt, ale o konflikt mezi Ruskem a Západem, je to celosvětová bezpečnostní krize,“ upozorňuje Šišková, která se specializuje mimo jiné na právní aspekty Východního partnerství a má v této oblasti rozsáhlé teoretické i praktické zkušenosti.

 

Prohlášení společně s ní podepsali doc. Vlasta Kunová z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, prof. Peter-Christian Müller-Graff z Právnické fakulty Heidelberské univerzity a Assoc. prof. Roman Petrov z Právnické fakulty National University of Kyiv-Mohyla Academy v Kyjevě.

 

Lenka Skácelíková


Napsat komentář