38 vládních stipendistů získá v tomto školním roce zkušenosti v USA


V letošním školním roce míří do USA 38 stipendistů vládního Fulbrightova programu. Jsou mezi nimi studenti, vědci a akademičtí pracovníci, zástupci nevládních organizací i učitel ZŠ. Smyslem programu je napomoci rozvoji oborů díky přenosu znalostí do České republiky, získání odborných kontaktů a v neposlední řadě také prohloubení vzájemného porozumění.

 


[ad#obsah]

 

Doba, během které budou na partnerských pracovištích v USA získávat akademické či profesní zkušenosti, se pohybuje od několika týdnů až po několikaleté studium. Na svůj pobyt čeští odborníci získali některé z řady prestižních a štědrých Fulbrightových stipendií financovaných českou a americkou vládou.

 

Fulbrightovi stipendisté budou působit na prestižních amerických institucích, mezi jinými na Stanfordu, Columbia University, University of Pennsylvania, University of California – Berkeley, John Hopkins University, Mayo Clinic , New York University, Northwestern University, University of North Carolina – Chapel Hill, Smithsonian Institution, University of Minnesota či University of Oregon.

 

„Mezi stipendisty najdeme jak přírodovědce, techniky a lékaře, tak specialisty v sociálních a humanitních vědách, studenty, mladé vědce i jejich mnohem zkušenější kolegy. Někteří se jedou do USA zdokonalit a přiučit, jiní budou předávat svoje poznatky americkým kolegům a podílet se na práci mezinárodních týmů. Fulbrightův program nemá jen pomáhat České republice, má také za úkol pochlubit se v USA našimi vědeckými špičkami a pomoci jim navázat dlouhodobou spolupráci s americkými univerzitami a dalšími výzkumnými pracovišti“, říká Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise v ČR.

 

Zajímavému tématu v oblasti ochrany životního prostředí se například bude věnovat doc. Michael Komárek z České zemědělské univerzity. Na katedře věd o Zemi Western Michigan University bude studovat stabilizaci kovů v kontaminovaných půdách s využitím nanočástic oxidů železa a manganu. Psycholožka Kateřina Zábrodská bude srovnávat šikanu na zdejších a amerických pracovištích na University of North Carolina – Chapel Hill. Informatik Robert Kessl bude na půl roku pracovat na svém projektu na Rensselaer Polytechnic Institute. Sociolog Lukáš Linek zas bude v Centru pro studium demokracie při Kalifornské univerzitě v Irvine zkoumat volební účast a volební preference ve státech střední Evropy na pozadí dlouhodobé americké zkušenosti se systémem demokratických voleb.

 

Specifickou skupinu tvoří představitelé nevládních organizací, kteří budou poznávat práci a fungování amerických neziskovek s podobným zaměřením. Čestí kurátoři Ondřej Stupal a Karina Kottová poznají práci amerických nezávislých galerií. David Ondračka z Transparency International se seznámí s fungováním amerického POGO- Project on Government Oversight.

 

Jedním ze stipendistů je rovněž učitel základní školy, účastník programu česko-americké výměny učitelů. Ten bude po dobu jednoho školního roku vyučovat na škole v Neosho ve Wisconsinu, zatímco jeho americký protějšek bude působit na ZŠ v Jevíčku.

 

Počet českých stipendistů podpořených Fulbrightových programem od roku 1991, kdy byla mezivládní dohodou založena Fulbrightova komise, se tak vyšplhá na 718. Letošní vysoký počet českých stipendistů umožnilo navýšení rozpočtu Fulbrightova programu českou vládou prostřednictvím MŠMT.

 

Přehled všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech Fulbrightových stipendijních programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise www.fulbright.cz/stipendia.

 

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

 

 

Jakub Tesar

 


Napsat komentář